Naar een diergerichte,

duurzame veehouderij

Goed voor mensen.

Goed voor dieren.

Download Deltaplan

Goed voor dieren

Goed voor boeren

Goed voor mensen

Goed voor milieu

Dit plan is goed voor dieren, omdat er in de transitie een verschuiving gemaakt wordt:

 • Van dieren selecteren op hoge productie, naar sterke, weerbare rassen
 • Van veetransporten over de hele wereld, naar nauwelijks nog transport
 • Van bedrijven gericht op hoge productie en lage kosten, naar diergericht ontworpen bedrijven
 • Van dichte stallen, naar stallen met toegang tot een uitloop of weidegang

Dit plan is goed voor veehouders, omdat er in de transitie een verschuiving gemaakt wordt:

 • Van een slechte economische positie, naar een goed inkomen
 • Van een hoge werkdruk, naar meer werkplezier en waardering
 • Van los-vaste samenwerkingen, naar korte hechte ketens
 • Van niet-transparante prijsvorming, naar heldere afspraken over margeverdeling
 • Van financiering gericht op schaalvergroting en kostenverlaging, naar financieringsvormen die bijdragen aan verduurzaming

Dit plan is goed voor burgers, omdat er in de transitie een verschuiving gemaakt wordt:

 • Van afstand tot de veehouderij, naar waardering voor de veehouderij
 • Van kiezen voor kwantiteit, naar kiezen voor duurzame producten
 • Van consumptie van meer dierlijk dan plantaardig eiwit, naar een gezond dieet met 70% plantaardig eiwit

Dit plan is goed voor milieu en natuur, omdat er in de transitie een verschuiving gemaakt wordt:

 • Van een veehouderij die schadelijk is voor het milieu, naar een veehouderij die in balans is met het millieu
 • Van een veehouderij die bijdraagt aan minder biodiversiteit, naar een natuurinclusieve veehouderij

Deltaplan Veehouderij

De veehouderij heeft al jaren te maken met crises en structurele problemen. Bij iedere crisis klinkt de roep om echte oplossingen. Toch worden er vaak vooral brandjes geblust en blijven onderliggende oorzaken bestaan. Daarom presenteert de Dierenbescherming het Deltaplan Veehouderij. Goed voor mensen. Goed voor dieren. Hierin schetsen we hoe de veehouderij er in 2050 volgens ons uit moet zien, en vier transitiepaden om daar te komen. We zetten het dier centraal en komen met win-winoplossingen met als resultaat een diergerichte, integraal duurzame veehouderij.

Download Deltaplan

Laatste nieuws

3 juni 2024

Winnaars Deltaplan Veehouderij Awards 2024 bekend

KalverENweij, Those Vegan Cowboys, Krullvarken en VrijLevenStal Heerlijkheid Linde zijn de winnaars van de Deltaplan Veehouderij Awards 2024.

Lees meer

6 mei 2024

Programma Deltaplan Veehouderij Event 2024

Het programma van het Deltaplan Veehouderij Event 2024 is bekend. Het belooft weer een geweldige dag te worden.

Lees meer

8 april 2024

Genomineerden Deltaplan Veehouderij Awards 2024 bekend

De twaalf genomineerden die in aanmerking komen voor een Deltaplan Veehouderij Award 2024 zijn bekend. Bekijk wie en waarom ze zijn genomineerd.

Lees meer

14 maart 2024

Kom ook naar het Deltaplan Veehouderij Event 2024

Ook dit jaar vindt het Deltaplan Veehouderij Event plaats. Het belooft weer een mooie dag te worden. Er is een beperkt aantal plaatsen dus geef je nu alvast op!

Lees meer

1 maart 2024

Dieren en maatschappij verdienen een dierwaardige veehouderij

De vaste Tweede Kamercommissie buigt zich binnenkort over de vraag of en hoe er stappen gezet gaan worden naar een dierwaardige veehouderij.

Lees meer

14 februari 2024

Aandacht voor dierenwelzijn ontbreekt in plannen provincies

Reageer ook op het ontwerpprogramma Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zodat provincies dierenwelzijn opnemen in hun plannen.

Lees meer
Winnaars Deltaplan Veehouderij Awards 2023: Kalverliefde, Oranjehoen, Samsom Wilnis VOF.

26 januari 2024

Win jij dit jaar een Deltaplan Veehouderij Award?

Ook in 2024 reikt de Dierenbescherming de
Deltaplan Veehouderij Awards uit. Ken of ben jij een koploper? Geef je dan snel op!

Lees meer

17 januari 2024

Dierenbescherming op Grüne Woche

Samen met SBLk, Vion, Deloitte en MSD Animal Health laat de Dierenbescherming goede voorbeelden zien op de Grüne Woche. (For the German en English report 'Added Value' and video see text below.)

Lees meer

8 januari 2024

Stappen om te stoppen met doden eendagshaantjes

Jaarlijks worden in Nederland zo’n 40 miljoen haantjes van legrassen gedood. Steeds meer partijen vinden dit niet ethisch verantwoord. Wat zijn de alternatieven?

Lees meer

4 december 2023

Terugdringen emissies moet ook winst zijn voor dierenwelzijn

Deelname Dierenbescherming aan Regieorgaan Emissiereductie Duurzame Veehouderij

Lees meer

13 oktober 2023

Kalverliefde timmert aan de weg

Kalverliefde is een uniek concept dat op steeds meer plekken wordt verkocht. Dat is goed nieuws voor de koe maar ook voor boeren die kalveren het liefst zo lang mogelijk bij de koe houden.

Lees meer

4 oktober 2023

De rol van voorlopers in de veehouderij; Van de Voort met Remeker kaas bijvoorbeeld

Kennis en ervaring van voorlopers, zoals De Groote Voort, helpt reguliere bedrijven sneller om te schakelen. De overheid speelt daarin ook een belangrijke rol.

Lees meer

28 september 2023

Brabantse dwang tot luchtwasser gemiste kans

Luchtwassers bestrijden wel de symptomen van ammoniakuitstoot maar pakken deze niet bij de bron aan en doen niets voor een beter dierenwelzijn. Dierenbescherming pleit voor alternatieven.

Lees meer

23 augustus 2023

Veehouder Kees Schutte eerste melkveehouder 2 sterren Beter Leven keurmerk

“Het 2 sterren Beter Leven keurmerk daagt ons nog meer uit het landschap en de boerderij als een geheel te zien. Boeren is immers meer dan een koe in de wei”

Lees meer

13 juni 2023

Zonvarken in de schappen van de Jumbo

Zonvarken ligt vanaf deze week bij de Jumbo. Deze innovatieve 3 sterren Beter Leven varkensboerderij richt zich op dierenwelzijn, het milieu en op de boer.

Lees meer

21 april 2023

Stikstofdiscussie gaat weinig over dierenwelzijn

Dierenbescherming, natuurorganisaties en boeren starten campagne 'Ook Onze Transitie'.

Lees meer

14 april 2023

Wat is dierenwelzijn?

Dierenwelzijn is geen zaak van gevoelens en liefde voor dieren.

Lees meer

30 maart 2023

Studies tonen kansen voor beter verdienmodel boeren

In de discussie over de transitie naar een dierwaardige veehouderij, hoort wat de Dierenbescherming betreft ook een goed verdienmodel voor de boeren.

Lees meer

13 maart 2023

Geslaagde dag!

Del­ta­plan Vee­hou­de­rij Event: be­kijk nu de af­ter­mo­vie.

Lees meer

10 maart 2023

Lely Sphere is geen tovermiddel

Vormt de Lely Sphere een grote stap uit de stikstofcrisis? Volgens de Dierenbescherming is het een nieuwe, dure stikstofmiskoop, die de koeien meer op stal zal houden.

Lees meer

28 februari 2023

Winnaars Deltaplan Veehouderij Awards 2023 bekend!

Drie winnaars in het zonnetje gezet tijdens het Deltaplan Veehouderij Event.

Lees meer

23 februari 2023

Bedenkingen bij DSM’s witte poeder voor koeien

Gaat het middel Bovaer van DSM voor minder methaanuitstoot van de koe op grote schaal toegepast worden? Wat de Dierenbescherming betreft niet.

Lees meer

14 februari 2023

Programma Deltaplan Veehouderij Event

Bekijk hier het volledige programma van deze inspirerende dag

Lees meer

18 januari 2023

Genomineerden Deltaplan Veehouderij Awards 2023 bekend

De Dierenbescherming maakt op 28 februari de winnaars bekend tijdens het Deltaplan Veehouderij Event

Lees meer

22 december 2022

Deltaplan Veehouderij Event

Schrijf je nu in voor het event op 28 februari

Lees meer

14 november 2022

Minister van der Wal bezoekt Livar

Livar is een 3 sterren Beter Leven varkensbedrijf, en vorig jaar genomineerd voor een Deltaplan Veehouderij Award.

Lees meer

8 november 2022

Koplopers gezocht in diergerichte, duurzame veehouderij

Word Deltaplan Veehouderij Winnaar 2023 en ontvang €5.000,-

Lees meer

8 november 2022

Doden van eendagshaantjes moet stoppen

Minister Adema heeft besloten dat de sector hiermee aan de slag moet.

Lees meer

7 november 2022

Convenant Dierwaardige Veehouderij

De Dierenbescherming neemt deel aan de onderhandelingen die moeten leiden tot een dierwaardige veehouderij.

Lees meer

21 oktober 2022

Melkveehouder Henk houdt rekening met dier en milieu

'Meer ruimte om te leven. Beter!' is net als vorig jaar het belangrijkste motto in de campagne tijdens de Beter Leven week.

Lees meer

5 oktober 2022

Goed pleidooi van Remkes voor integrale aanpak

maar ruimte voor voortbestaan vee-industrie onterecht.

Lees meer
Caring farmers

5 september 2022

We kunnen niet zonder natuur

Namens miljoenen Nederlanders roepen 64 organisaties het kabinet op om door te pakken met natuurherstel

Lees meer

10 augustus 2022

Brief aan Remkes: ‘Let ook op dierenwelzijn’

Dierenbescherming roept stikstofbemiddelaar Johan Remkes op om ook dierenwelzijn mee te nemen in de stikstofaanpak.

Lees meer

11 juli 2022

Ministers reageren op onze vogelgriepbrief

Minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) rreageerden op de brief over de vogelgriepaanpak.

Lees meer

14 juni 2022

Aanpak stikstof: neem ook dierwaardigheid mee

Dat er veel gaat veranderen in de veehouderij staat inmiddels wel vast. Wij pleiten voor het integraal meenemen van dierenwelzijn in deze transitie.

Lees meer
Plus werkt in korte ketens samen met 1 ster Beter leven varkensboeren

19 mei 2022

Dierenwelzijn is meer dan dierenleed voorkomen

Samen met WUR en Agrivaknet organiseerde de Dierenbescherming op 10 mei een bijeenkomst voor veehouders en agrarisch bedrijfsadviseurs (bijv. veevoeradviseurs en dierenartsen).

Lees meer

11 maart 2022

10 mei: Bijeenkomst positief welzijn

De Dierenbescherming organiseert samen met WUR en Agrivaknet een bijeenkomst over positief dierenwelzijn in de praktijk

Lees meer

24 februari 2022

Open brief aan Tweede Kamer: “Pak vogelgriep snel aan!”

In een open brief aan de Tweede Kamer doet de Dierenbescherming vandaag in de Volkskrant een dringende oproep om snel aan de slag te gaan met het aanpakken van de vogelgriep.

Lees meer

11 januari 2022

Win-win-win in de melkveehouderij. Het kán!

Boer Gerjo doet in de derde Koe-Dialoogpodcast uit de doeken hoe zijn integrale benadering goed voor hem, het milieu en zijn dieren uitpakt.

Lees meer

15 december 2021

Enthousiasme bij Dierenbescherming over ambities regeerakkoord

De Dierenbescherming reageert enthousiast op de passage in het vandaag gepresenteerde regeerakkoord om te gaan werken aan een ‘dierwaardige veehouderij’.

Lees meer

26 november 2021

Maak concreet plan om veehouderij aan te passen

Nu de Tweede Kamer volgende week debatteert over de begroting voor LNV, roept de Dierenbescherming op om met een concreet, ambitieus plan te komen voor een systeemaanpassingen in de veehouderij.

Lees meer

13 oktober 2021

Strijd voor beter dierenwelzijn in Europa

De Europese dierenwelzijnswetgeving wordt de komende jaren herzien. Dit biedt kansen voor dieren in de vee-industrie.

Lees meer

11 oktober 2021

Eindelijk overheidsmaatregelen tegen stalbranden

Twee jaar geleden schreven we nog dat een stok achter de deur van de overheid zélf hard nodig was bij een adequate aanpak van stalbranden en nu is het dan eindelijk zover: er komen nieuwe regels.

Lees meer

21 september 2021

Eenzijdig beleid staat verduurzaming veehouderij in de weg

De landbouwbegroting is te eenzijdig gericht op het terugdringen van stikstof en broeikasgassen. Dat is niet alleen gevaarlijk voor het dierenwelzijn, maar ook voor de positie van de boer.

Lees meer

6 juli 2021

Winnaars Deltaplan Veehouderij Awards

De VrijLevenStal, Wroetvarken, veevoerbedrijf Nijsen en het biologische melkveebedrijf De Nieuwenburgt zijn de winnaars van de eerste Deltaplan Veehouderij Awards.

Lees meer

24 juni 2021

Programma Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag

De middag heeft een positieve insteek, met onder andere de uitreiking van de Deltaplan Veehouderij Awards.

Lees meer

2 juni 2021

Nominaties Deltaplan Veehouderij Awards bekend

De twaalf genomineerden voor de allereerste Deltaplan Veehouderij Awards zijn bekend. De winnaars worden dinsdag 6 juli bekend gemaakt tijdens de Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag.

Lees meer

29 april 2021

6 juli: Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag en Awards

Dinsdag 6 juli organiseert de Dierenbescherming een online Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag. Ook worden voor het eerst de Deltaplan Veehouderij Awards uitgereikt.

Lees meer

15 april 2021

Supermarkten stappen over op 1 ster kip

Albert Heijn, Lidl, Jumbo en PLUS gaan vanaf 2023 alleen nog kip met het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming verkopen. De Dierenbescherming is enorm blij met deze stap.

Lees meer

29 maart 2021

Stap richting einde aan doden van eendagshaantjes

Het bedrijf In Ovo maakte vandaag bekend een machine voor geslachtsbepaling van embryo’s in het ei, in de praktijk te hebben gebracht. De Dierenbescherming juicht dit toe.

Lees meer

24 maart 2021

Onderzoeksraad bepleit betere aanpak stalbranden

De Dierenbescherming is het eens met de conclusie dat het terugdringen van stalbranden stokt en de overheid het voortouw moet nemen om tot brandveiligere stallen te komen.

Lees meer

10 maart 2021

Schouten steunt idee over Europees welzijnslabel

Het ministerie van LNV werkt samen met de Dierenbescherming en LTO aan het opzetten van een pilot voor een Europees framework voor het ordenen van dierenwelzijnslabels en claims.

Lees meer

12 februari 2021

Lichamelijke ingreep hanen hopelijk snel verleden tijd

Er lijkt een oplossing nabij voor de vaderdieren van langzamer groeiende vleeskuikens, al is er wel aanvullend onderzoek nodig.

Lees meer

25 januari 2021

Betere monitoring dierenwelzijn in slachthuizen

Om misstanden in slachterijen beter te identificeren en vervolgens te corrigeren, is bij Vion een innovatief en effectief camerasysteem geïmplementeerd.

Lees meer

Transitiepaden

Om een omslag in de veehouderij te realiseren is actie op vier transitiepaden nodig, die tegelijkertijd worden aangepakt. Ieder transitiepad is realistisch maar ook uitdagend. En als we ze tot een goede uitvoer brengen, dan krijgen we een toekomstbestendige, diergerichte en duurzame veehouderij.

Diervriendelijkere en integraal duurzame veehouderij

Dieren zijn sterk en weerbaar en kunnen hun natuurlijke gedrag vertonen. Ze gaan zo min mogelijk op transport en elk dier krijgt toegang tot een uitloop of wei.

Van verspillende carnivoren naar waarderende omnivoren

Consumenten hebben hun consumptie van dierlijke producten fors gereduceerd en ze betalen de echte en faire prijs voor vlees, zuivel en eieren. Duurzaam voedsel wordt meer gewaardeerd en minder verspild.

Samenwerking en korte vaste ketens

De veehouderij werkt in korte vaste ketens. Dit zorgt voor betere afspraken, eerlijke prijzen voor de boer en meer transparantie.

Kwaliteitsproductie voor een zelf- voorzienende regio

De veehouderij produceert integraal duurzame meerwaardeproducten voor de Noordwest-Europese markt.

Veehouderij door de tijd

De veehouderij is de afgelopen 75 jaar sterk veranderd. Dat heeft gevolgen gehad voor dieren, boeren, burgers en het milieu en de natuur, en het heeft ons gebracht tot de huidige situatie. De Dierenbescherming wil niet terug naar het verleden, maar kijkt vooruit naar een diergerichte, duurzame veehouderij in 2050.

Na de oorlog is het overheidsmotto ‘Nooit meer honger’ en wordt armoede op het platteland bestreden. Het Europese landbouwbeleid van de Nederlander Mansholt met o.a. minimum prijzen voor veel landbouwproducten leidt tot schaalvergroting.

Gevolgen

Dieren worden steeds minder gehouden op extensieve, kleine bedrijven, en steeds vaker op grootschalige bedrijven, met minder ruimte per dier en zonder uitloop.

Boeren hebben steeds grotere bedrijven, en een betere economische positie.

Burgers krijgen meer voedselzekerheid.

Milieu en natuur ondervinden door de schaalvergroting en het daardoor ontstane mestoverschot meer hinder van de landbouw.

Schaalvergroting en intensivering zetten door. De fokkerij selecteert dieren op steeds hogere productie. Overheden voeren nog nauwelijks dierenwelzijnsbeleid. Problemen die ontstaan omdat niet aan de behoeftes van dieren wordt voldaan, zoals verenpikken of staartbijten, worden ‘opgelost’ door bijvoorbeeld snavels en staarten te verwijderen en dieren in het donker te houden.

Gevolgen

Dieren De jaarproductie van een melkkoe stijgt van 4000 liter in 1950 naar 6000 liter in 1990. Een vleesvarken groeit in 1950 500 gram/dag, in 1990 is dat toegenomen tot 700 gram. Door de stijgende productie krijgen de dieren meer last van productiegerelateerde ziektes.

Boeren om inkomen uit hun bedrijf te blijven halen gaan veehouders steeds verder in schaalvergroting en productieverhoging per dier.

Burgers zijn steeds meer dierlijke producten gaan eten. In 1950 werd er 48 gram vlees per dag gegeten; in 1990 is dat meer dan 100 gram.

Milieu en natuur hebben steeds meer last van de negatieve effecten van de landbouw. Er wordt alarm geslagen over zure regen. Mede daarom wordt in 1986 de eerste Meststoffenwet ingevoerd.

In de jaren 90 worden de eerste Europese dierenwelzijnsregels opgesteld. Zo worden kistkalveren verboden, net als legbatterijen en individueel opsluiten van zeugen. Dierenwelzijnskeurmerken maken verdergaande verbeteringen mogelijk via de markt. Toch wordt het grootste deel van de dieren nog onder de voor dierenwelzijn ontoereikende minimumnormen gehouden, en boeren concurreren wereldwijd met elkaar.

Gevolgen

Dieren worden nog steeds geselecteerd op hogere productie. In 2020 is de jaarproductie van een melkkoe verder gestegen tot 9000 liter. Een vleeskuiken uit 1950 deed er 5 maanden over om de 2,5 kg te bereiken, nu is dat nog zo’n 6 weken. Nederland wordt geteisterd door dierziekten: in 1997/1998 varkenspest, in 2001 mond-en-klauwzeer, in 2003 vogelgriep en van 2007 tot 2011 Q-koorts.

Boeren blijven inzetten op efficiëntieverbetering en kostenverlaging, maar verdienen vaak geen goed inkomen. Het aandeel huishoudens onder de inkomensgrens nodig voor een zelfstandig huishouden is voor de melkveehouderij, varkenshouderij, leghennenhouderij en vleeskuikenhouderij: 35%, 48%, 15% en 28%, respectievelijk. Boeren komen in opstand tegen het overheidsbeleid.

Burgers eten gemiddeld 104 gram vlees per dag. O.a. door gepolariseerde discussies op sociale media lijkt een grotere kloof tussen maatschappij en veehouderij te ontstaan, hoewel de genuanceerdere burgers (de grootste groep) vaak niet gehoord worden.

Milieu en natuur Nog maar 3% van het grasland is kruidenrijk. Daardoor is er minder voedsel voor weide- en boerenlandvogels. De Nederlandse landbouw is verantwoordelijk voor 41% van de stikstofdepositie, dit komt grotendeels uit de veehouderij.

Alle partijen nemen hun verantwoordelijkheid om een integraal duurzame, diergerichte veehouderij te realiseren. Er wordt gewerkt op 4 transitiepaden:

 1. Diervriendelijkere veehouderij als onderdeel van totale verduurzaming
 2. Van verspillende carnivoren naar waarderende omnivoren
 3. Samenwerking in korte vaste ketens
 4. Kwaliteitsproductie voor een zelfvoorzienende regio

Gevolgen

Dieren zijn sterk en weerbaar. Ze worden gehouden in diergericht ontworpen systemen inclusief uitloop of weidegang. Transport komt nauwelijks nog voor.

Boeren verdienen een goed inkomen door duurzame producten te maken in korte hechte ketens. Ze krijgen waardering van de maatschappij.

Burgers eten nog maximaal 19 gram dierlijk eiwit per dag, en betalen hier de echte prijs voor. Dat is bijvoorbeeld 1 eitje en 2 plakjes kaas, of 75 gram rundvlees. Ze waarderen de duurzame veehouderij en hebben hier geen overlast van.

Milieu en natuur natuurinclusieve landbouw is de norm geworden. Milieu en landbouw zijn daardoor met elkaar in balans. Landschappen zijn gevarieerd en de biodiversiteit is hersteld.

Bekijk volledige tijdlijn

Wat kan ik doen?

Boeren
Consument
Overheid
Supermarkt
Overig
 • Kies voor sterke, weerbare rassen
 • Ga voor een diergericht ontworpen stal
 • Zorg voor toegang tot een uitloop of weidegang
 • Sluit aan bij een concept met een korte, hechte keten
 • Zorg voor transparantie over de bedrijfsvoering
Bekijk hier alle actiepunten
 • Eet minder dierlijke en meer plantaardige producten
 • Koop alleen vlees, zuivel en eieren met het Beter Leven keurmerk
 • Gooi zo min mogelijk voedsel weg en bewaar restjes
 • Let op kortingsstickers gekoppeld aan houdbaarheid en red voedsel
 • Spreek je uit tegen misstanden
Bekijk hier alle actiepunten
Bekijk hier alle actiepunten
 • Draag uit dat dierenwelzijn belangrijk is
 • Wees onderscheidend in duurzaamheid in plaats van prijs
 • Bied aantrekkelijke en betaalbare vleesvervangers aan
 • Zet hechte ketens op waarin de schakels elkaar kennen
 • Kies voor transparantie en topkeurmerken
Bekijk hier alle actiepunten

Niet alleen de boer, de politiek, de consument en de supermarkt hebben een rol in de transitie. Ook jij kunt een steentje bijdragen om te komen tot een diergerichte en integraal duurzame veehouderij.

Koplopers en mooie ontwikkelingen

Een duurzame veehouderij is dichter bij dan je denkt. We hebben het in ons plan over 2050, maar ook nu gebeuren er al zoveel mooie dingen. In heel Nederland werken mensen op hun eigen manier aan een diergerichte, duurzame en toekomstbestendige veehouderij. Als we kijken naar de koplopers van vandaag, dan denken we: dit gaat ons lukken!

Deltaplan Veehouderijwinnaar 2024: Heerlijkheid Linde

Deltaplan Veehouderijwinnaar 2024: Those Vegan Cowboys

Deltaplan Veehouderijwinnaar 2024: KalverENweij

Deltaplan Veehouderijwinnaar 2024: Krullvarken

Deltaplan Veehouderij genomineerde 2024: Caring Movement

Deltaplan Veehouderij genomineerde 2024: De Fryske

Deltaplan Veehouderij genomineerde 2024: De Groene Weg

Deltaplan Veehouderij genomineerde 2024: Vermaat

Deltaplan Veehouderij genomineerde 2024: Ode aan de Os

Deltaplan Veehouderij genomineerde 2024: KipUp

Deltaplan Veehouderij genomineerde 2024: Nieske's Erf

Deltaplan Awardwinnaar 2023: Mobiele melkrobot

Deltaplan Awardwinnaar 2023: Kalverliefde

Deltaplan Awardwinnaar 2023: Oranjehoen

Deltaplan Award genomineerde 2023: Mestschuifel & stofbadhuis

Deltaplan Award genomineerde 2023: Rondeel

Deltaplan Award genomineerde 2023: Natuurvlees Nederland

Deltaplan Award genomineerde 2023: Lidl kaas

Deltaplan Award genomineerde 2023: Eytemaheert

Deltaplan Award genomineerde: Hoeve Kazan

Deltaplan Awardwinnaar 2021 VrijLevenStal

Deltaplan Awardwinnaar 2021 Nijsen

Deltaplan Awardwinnaar 2021 Wroetvarken

Deltaplan Award winnaar De Nieuwenburgt

Dartelstal

Leghennen

Kaasboerderij

De Fryske

Kipster

Livar

Rondeel

Zonvarken

Buitengewone Varkens

Smullers

Plus werkt in korte ketens samen met 1 ster Beter leven varkensboeren

Hechte keten van PLUS

Uitkomst in de stal

Caring farmers

Caring Farmers

De Fryske maakt heerlijke kaas, en doet dat met een duidelijk doel: het duurzaam veranderen van het zuivelsysteem. Samen met een groep eigen boeren. Hoe? Door op zo’n manier kaas te maken dat de natuur herstelt, de boer fatsoenlijk verdient en zowel de koe als de weidevogel gelukkig is. De Fryske is het eerste kaasmerk met 1 ster van het Beter Leven keurmerk en is beschikbaar voor supermarkten en foodservicebedrijven. Zo maken ze duurzame doelen concreet bij een groeiende groep eigen boeren. En hopen ze anderen te inspireren vergelijkbare stappen te zetten.

Kipster is een 3-sterren Beter Leven keurmerk gecertificeerd leghennenconcept, dat laat zien dat milieu en dierenwelzijn goed samen kunnen gaan. Kipster onderscheidt zich bijvoorbeeld doordat de stal is ontworpen op basis van de behoeftes van de dieren. Ook worden er reststromen aan de dieren gevoerd, voor een lagere CO2-footprint. Om die reden was Kipster in 2021 dan ook genomineerd voor een Deltaplan Veehouderij Award.

Livar, het Limburgs Kloostervarken, is een 3-sterren Beter Leven keurmerk gecertificeerd varkensconcept met meerdere bedrijven. Ze zetten zelf hun producten af aan slagers, restaurants en consumenten. Een pionier op het gebied van dierenwelzijn en samenwerking in korte ketens. Om die reden was Livar in 2021 dan ook genomineerd voor een Deltaplan Veehouderij Award.

Rondeel is een 3-sterren Beter Leven keurmerk gecertificeerd leghennenconcept. De unieke ronde stallen zijn gebaseerd op de natuurlijke behoeften van de kip en zijn ontworpen met aandacht voor lage milieu-impact. Begin 2022 maakte Rondeel hun nieuwste ontwikkeling bekend om o.a. dierenwelzijn te verbeteren: uitkomst in de stal, waardoor transport van eendagskuikens niet meer nodig is, en de dieren direct toegang hebben tot voer en water.

Zonvarken is een 3-sterren Beter Leven keurmerk gecertificeerd varkensconcept. Zonvarken combineert een hoog niveau van dierenwelzijn met lage emissies van ammoniak, CO2, fijnstof en geur, én met een gezond inkomen voor de boer. Zo laten ze bijvoorbeeld de zeugen los werpen, en blijven de biggen hun hele leven in dezelfde groep. In 2021 was Zonvarken dan ook genomineerd voor een Deltaplan Veehouderij Award.

Buitengewone Varkens houdt op meer dan 20 locaties kleine familiegroepen varkens buiten. Het vlees wordt direct verkocht aan o.a. consumenten en restaurants. Het concept staat dus dicht bij de consument. Daarnaast draagt het bij aan het sluiten van kringlopen, doordat de varkens circulair en lokaal voer krijgen wat enkel bestaat uit bijproducten uit de voedingsmiddelen industrie. De varkens dragen ook bij aan natuurbehoud, door bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop te eten. In 2021 was Buitengewone Varkens dan ook genomineerd voor een Deltaplan Veehouderij Award.

Smullers is het eerste fastfoodconcept in Nederland dat volledig is overgestapt op minimaal 1 ster Beter Leven keurmerk vlees. Dit heeft een positieve impact op veel dieren, en geeft het goede voorbeeld aan andere foodservicebedrijven. Daarnaast hebben ze een uitgebreid vega(n) assortiment. Om die redenen was Smullers in 2021 dan ook genomineerd voor een Deltaplan Veehouderij Award.

Supermarktketen PLUS heeft een vaste samenwerking met 15 Nederlandse varkenshouders. Deze familiebedrijven voldoen aan de 1 ster criteria van het Beter Leven keurmerk. Door de directe samenwerking ontstaat er meer transparantie en vertrouwen tussen de verschillende schakels in de keten (boeren, verwerkers, supermarkt), en kan er gezamenlijk worden gewerkt aan een verdere verduurzaming van de bedrijven.

Ga naar website

Op het eind van het broedproces worden de eieren naar de pluimveestal gebracht, waar de kuikens vervolgens uit het ei komen. De kuikens hoeven na het uitkomen dus niet meer getransporteerd te worden, en hebben direct en ononderbroken toegang tot voer en water. Dat zorgt voor een beter dierenwelzijn, en betere technische en financiële resultaten voor de boer. Systemen voor uitkomst in de stal zijn bijvoorbeeld X-treck, One2Born, NestBorn en Home Hatching.

Caring Farmers is in 2019 opgericht door en voor boeren die op weg zijn naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. Zij zetten zich in voor het verbeteren van dierenwelzijn, het herstel van biodiversiteit en het sluiten van kringlopen. Dat sluit goed aan bij de ideeën van de Dierenbescherming in het Deltaplan Veehouderij. Daarom steunt de Dierenbescherming Caring Farmers en gaan we samen bekijken hoe we de veehouderij diervriendelijker kunnen maken.

In deze video zie je in het kort waar de Caring Farmers voor staan.

Ga naar website

De Dierenbescherming en de veehouderij

Een maatschappij waar mensen en dieren waardig kunnen leven. Dat vindt de Dierenbescherming belangrijk. Daarom komt zij op voor alle miljoenen dieren in de veehouderij in Nederland. Dat is niet nieuw. Dit doet de organisatie al ruim 150 jaar. Wat wel nieuw is, is het Deltaplan. Dit plan is opgesteld naar aanleiding van de problemen die spelen in de huidige veehouderij. Het Deltaplan schetst een toekomstbestendige veehouderij met een win-win situatie voor dier, boer, burger en milieu.

Het Deltaplan Veehouderij zal de komende jaren als leidraad dienen voor de onderwerpen en projecten waarop de Dierenbescherming actief is. Denk bijvoorbeeld aan projecten rondom het ontwikkelen of beter beschikbaar maken van diergericht ontworpen stalsystemen of modules daarvan.

Dit kan de Dierenbescherming echter niet alleen; iedereen moet zijn steentje bijdragen. We hebben samen nog een weg af te leggen, maar het kan. Wij brachten de vier ‘transitiepaden’ in beeld waarop alle partijen actie kunnen ondernemen. Hoe jij een bijdrage kunt leveren vind je hier. 
Doe je mee?

Volg ons

Vragen of een ideeën?

Mail ons

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

verzenden
Privacybeleid
Thanks! Succesvol ingeschreven.

Delta Plan for Livestock Farming. Good for people. Good for animals.

Livestock farming has been facing crises and structural problems for years now. Every time a crisis breaks, there are calls for lasting solutions. But somehow we usually end up firefighting and the underlying causes remain unresolved. That is why the Dutch Society for the Protection of Animals is presenting its Delta Plan for Livestock Farming. Good for people. Good for animals. This plan outlines our vision for livestock farming by 2050, along with four transition pathways to make it a reality. Animals are at the heart of our vision and our plan presents win-win solutions to create a livestock system that is both integrally sustainable and focused on animal welfare.

Download the Delta Plan

Deltaplan für die Nutztierhaltung. Gut für Menschen. Gut für Tiere.

Die Nutztierhaltung hat seit Jahren mit vielen Krisen und strukturellen Problemen zu kämpfen, und jedes Mal, wenn eine neue Krise ausbricht, werden dauerhafte Lösungen gefordert. Oft wird dabei jedoch nur das Problem gelöst; die Ursache bleibt weiter bestehen. Aus diesem Grund präsentiert der niederländische Tierschutzbund seinen Deltaplan für die Nutztierhaltung. Gut für Menschen. Gut für Tiere. Dieser Plan skizziert unsere Vision für die Nutztierhaltung bis zum Jahr 2050, zusammen mit vier Übergangsverläufen, um diese umzusetzen. Die Tiere stehen dabei in unserer Vision im Mittelpunkt. Der Plan zeigt Lösungen, mit deren Hilfe ein Nutztiersystem erstellt werden kann, das sowohl vollständig nachhaltig ist, als auch das Wohlbefinden der Tiere miteinbezieht.

Download Deltaplan (in Kürze verfügbar)