3 juni 2024

Winnaars Deltaplan Veehouderij Awards 2024 bekend

KalverENweij, Those Vegan Cowboys, Krullvarken en VrijLevenStal Heerlijkheid Linde zijn de winnaars van de Deltaplan Veehouderij Awards 2024.

KalverENweij, Those Vegan Cowboys, Krullvarken en VrijLevenStal Heerlijkheid Linde zijn volgens de vakjury alle vier koploper op het gebied van dierwaardige veehouderij. Zij namen vandaag in het Openluchtmuseum een Deltaplan Veehouderij Award in ontvangst, samen met een geldbedrag van 5000 euro (mogelijk gemaakt door het Barth-Misset Fonds).

Een bijzonder contrast: in een oudhollandse loods, omringd door antieke stoommachines en landbouwwerktuigen, worden vandaag toekomstgerichte dierwaardige boeren in het zonnetje gezet. Ellen Bien, bestuurder van de Dierenbescherming, verwelkomt de bijna 200 aanwezigen in de karakteristieke ‘Loods Goes’ van het Openlucht Museum te Arnhem. “Fijn om ons vandaag met z’n allen te buigen over een dierzame veehouderij!” De Deltaplan Veehouderij Awards zet koplopers in de veehouderij in de spotlights die zich op uitzonderlijke wijze inzetten voor een diervriendelijkere, duurzame veehouderij. Ook draait het deze dag om inspirerende ontmoetingen en om ideeën met elkaar uit te wisselen. Dagvoorzitter Onno van Eijk stelt de sprekers voor en begeleidt de paneldiscussie.

DE VAKJURY BESTAAT DIT JAAR UIT:

Monique Bestman (onderzoeker duurzame veehouderij Louis Bolk Instituut)
Denise Dijkhof (teammanager vers bij PLUS Retail)
Ingeborg Haagsema-Boels (lector eiwittransitie in voeding bij HAS Green Academy)
Jeroen van de Hurk (sectormanager food & agri Rabobank)
Johan Leenders (eigenaar Oranjehoen en winnaar transitiepad 4 in 2023)
Elsbeth Stassen (emeritus hoogleraar dier en samenleving Wageningen Universiteit)
Maurits Steverink (eigenaar True Food Projects)
Karel van der Velden (business development manager Nijsen)
Anne-Corine Vlaardingerbroek (group sustainability & corporate affairs manager Royal De Heus)
Bert van den Berg (dierinhoudelijk expert veehouderij Dierenbescherming)
Gemma Willemsen (corporate strategisch adviseur Dierenbescherming

HET BELANG VAN DUURZAME EN DIERWAARDIGE BEDRIJVEN

Keynotespreker Alex Datema, directeur Food & Agri van Rabobank Nederland trapt na het welkomstwoord de dag af met een belangrijke boodschap waar de hele zaal geconcentreerd naar luistert: wat de Rabobank betreft zijn alléén duurzame en dierwaardige bedrijven toekomstbestendig. Wie geen rekening houdt met milieugebruiksruimte, zal vroeg of laat tegen allerlei beperkingen aanlopen. Milieugebruiksruimte houdt de hoeveelheid energie, niet-hernieuwbare grondstoffen, water en landbouwgrond in, die gebruikt kunnen worden zonder het milieu te veel te belasten.

DE WINNAARS: KOPLOPERS IN DE LANDBOUW EN VEEHOUDERIJ

Na de eerste keynotespeech is het tijd voor het benoemen van de vooruitstrevende winnaars van 2024. Deze winnaars zijn verspreid over vier transitiepaden, en voor elk pad werden er vier genomineerden uitgeroepen. Voor het transitiepad ‘Diervriendelijke en integraal duurzame veehouderij’ valt KalverENweij in de prijzen, voor het transitiepad ‘Van verspillende carnivoren naar waarderende omnivoren’ zijn Those Vegan Cowboys de winnaar, voor het transitiepad ‘Vernieuwende verbindingen tussen productie en consumptie’ sleept Krullvarken de award in de wacht en voor het transitiepad ‘Kwaliteitsproductie voor een zelfvoorzienende regio’ valt de keuze van de jury op VrijLevenStal Heerlijkheid Linde.

 • Winnaar transitiepad 1: KalverENweij

  KalverENweij

  Op het melkveebedrijf van Hans Reinders in het Gelderse Angerlo, besloten ze de kalveren buiten op zand te houden. Dit idee werkten Hans Reinders en zijn dochter Anouk verder uit tot het concept KalverENweij. Het is een innovatief concept waarbij de kalveren vanaf drie dagen na de geboorte buiten in een uitloop van zand worden gehuisvest. De frisse lucht en ruimte zorgen voor een beter welzijn van de kalveren. Door de unieke wijze van huisvesten kunnen veehouders veel voordelen behalen, zoals: hogere groei, betere weerstand van de kalveren en arbeidsgemak: een win-winoplossing dus.Deze manier van kalveren buiten houden, wordt zeer gewaardeerd, omdat het door veel andere melkveebedrijven gekopieerd kan worden (inclusief reguliere bedrijven). Door opschaling zullen er veel dieren van kunnen profiteren.

 • Winnaar transitiepad 2: Those Vegan Cowboys

  Those Vegan Cowboys

  Those Vegan Cowboys hebben een methode ontwikkeld om, zonder tussenkomst van koeien, diergelijke kaas te produceren. Dit past bij de eiwittransitie die ook deel uitmaakt van het Deltaplan Veehouderij. Ook zonder dieren blijft er perspectief voor boeren die grond hebben, omdat zij de grondstoffen voor de productie van deze kaas kunnen leveren. Uiteindelijk is het de bedoeling dat gras gebruikt wordt als voeding voor het proces -waar nu nog suikerbiet wordt gebruikt -. Wanneer deze innovatie leidt tot het houden van minder dieren, zou dit kunnen leiden tot het beter houden van de overgebleven dieren. Daarnaast is er voor de productie van deze kaas veel minder water en land nodig en wordt er minder stikstof aan het systeem toegevoegd dat weer in het milieu terecht kan komen.De jury vindt Those Vegan Cowboys vernieuwend en verfrissend. Deze ontwikkeling zal volgens hen zorgen voor veel bewustwording van consumenten van zuivel. Jaap Korteweg van Those Vegan Cowboys reageerde verrast op zijn nominatie en award: “Bijzonder dat juist wij een veehouderij-award winnen!”

 • Winnaar transitiepad 3: Krullvarken

  Krullvarken

  Krullvarken is ontstaan door te kijken naar waar het varken behoefte aan heeft. Hoe kan het varken goed gedijen? Vervolgens is het belangrijk dat de werkzaamheden en visie ook economisch rendabel zijn. Er zijn experimenten gedaan en uiteindelijk is er een specifiek stalsysteem ontwikkeld: met drie verschillende functiegebieden. Vooraan is er het vreetgedeelte, midden het liggedeelte en achter het mestgedeelte. Dit concept is opgezet als tussenstap tussen biologisch en gangbaar. Door dagontmesting komt de vaste mest minder in contact met urine en wordt dus de ammoniakvorming gereduceerd. De mest is vervolgens een goede bodemverbeteraar, omdat het bijdraagt aan de verhoging van het organische koolstofgehalte. Er wordt zelfs getracht inkomsten te generen uit mestafzet. In het verleden hebben de initiatiefnemers ondervonden dat het flexibiliteit geeft wanneer er samengewerkt wordt met meerdere toeleveranciers en afnemers.De juryleden waarderen de ongelofelijke vasthoudendheid van de groep boeren. Ze houden vast aan hun filosofie en blijven doorzetten. Het stalconcept wordt gezien als uniek. Ze lopen voor op de markt.

 • Winnaar transitiepad 4: VrijLevenStal bij Heerlijkheid Linde

STROBAALSESSIES EN PANELDISCUSSIE

Gedurende de dag vinden er verschillende ‘strobaalsessies’ plaats onder leiding van Those Vegan Cowboys, De Fryske, Samsom Wilnis VOF, KipUp, Kalverliefde en Caring Movement. Bezoekers stellen tijdens deze sessies uiteenlopende vragen aan de hierboven genoemde genomineerden van 2024 en awardwinnaars van 2023.

 

Ook de paneldiscussie waaraan Sanne Smeets (Caring Farmers), Tim Brouwer (CSR Purchasing Manager Lidl), Wim de Vries (hoogleraar Milieusysteemanalyse Wageningen Universiteit, Wendy Kicken (portefeuillehouder pluimvee-, varkens-, en kalverhouderij NAJK, Bas Rodenburg (hoogleraar Dierenwelzijn Universiteit Utrecht) en Thom van Campen (lid Tweede Kamer VVD) deelnemen, leveren interessante perspectieven op over hoe veehouderij duur- en dierzamer kan zijn. De panelleden discussiëren en bespreken onder andere het hoofdlijnenakkoord en in hoeverre hierin ruimte is voor dierwaardigheid en duurzame veehouderij, het belang van een goede uitloop of weidegang en het verdienmodel van de veehouder en de rol van de vaste ketens hierin. Ook wordt er gedebatteerd over de eventuele krimp van de veestapel en de gevolgen van het schrappen van het Transitiefonds.

WAAROM DELTAPLAN VEEHOUDERIJ AWARDS?

Met deze derde editie van de Deltaplan Veehouderij Awards wil de Dierenbescherming initiatieven op het gebied van dierwaardige veehouderij aanmoedigen. De veehouderij staat aan de vooravond van een transitie, waarin milieu en natuur een rol spelen, maar er wat de Dierenbescherming betreft nog te weinig aandacht is voor verbeteringen voor dierenwelzijn. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat de boer een redelijk inkomen kan verdienen met het combineren van deze aspecten.

VOLOP IDEEËN VOOR EEN DIERWAARDIGE VEEHOUDERIJ

We kijken terug op een boeiende, waardevolle en ook sfeervolle dag waarin het ene toekomstgerichte idee na het andere voorbij kwam en waar veel ruimte was om met elkaar in gesprek te gaan. De Dierenbescherming is blij om te zien dat we met al die ideeën over de veehouderij, samen werken aan een diergerichte en duurzame toekomst voor de dieren, boeren, consumenten en het milieu. We willen alle genomineerden, winnaars, sprekers en bezoekers van harte bedanken voor deze inspirerende dag! We hopen dat iedereen met nieuwe inzichten huiswaarts keerde.

Meer nieuws

11 maart 2022

10 mei: Bijeenkomst positief welzijn

De Dierenbescherming organiseert samen met WUR en Agrivaknet een bijeenkomst over positief dierenwelzijn in de praktijk

Lees meer

29 april 2021

6 juli: Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag en Awards

Dinsdag 6 juli organiseert de Dierenbescherming een online Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag. Ook worden voor het eerst de Deltaplan Veehouderij Awards uitgereikt.

Lees meer

29 maart 2021

Stap richting einde aan doden van eendagshaantjes

Het bedrijf In Ovo maakte vandaag bekend een machine voor geslachtsbepaling van embryo’s in het ei, in de praktijk te hebben gebracht. De Dierenbescherming juicht dit toe.

Lees meer

14 juni 2022

Aanpak stikstof: neem ook dierwaardigheid mee

Dat er veel gaat veranderen in de veehouderij staat inmiddels wel vast. Wij pleiten voor het integraal meenemen van dierenwelzijn in deze transitie.

Lees meer

23 februari 2023

Bedenkingen bij DSM’s witte poeder voor koeien

Gaat het middel Bovaer van DSM voor minder methaanuitstoot van de koe op grote schaal toegepast worden? Wat de Dierenbescherming betreft niet.

Lees meer

14 februari 2024

Aandacht voor dierenwelzijn ontbreekt in plannen provincies

Reageer ook op het ontwerpprogramma Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zodat provincies dierenwelzijn opnemen in hun plannen.

Lees meer

2 juni 2021

Nominaties Deltaplan Veehouderij Awards bekend

De twaalf genomineerden voor de allereerste Deltaplan Veehouderij Awards zijn bekend. De winnaars worden dinsdag 6 juli bekend gemaakt tijdens de Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag.

Lees meer

4 december 2023

Terugdringen emissies moet ook winst zijn voor dierenwelzijn

Deelname Dierenbescherming aan Regieorgaan Emissiereductie Duurzame Veehouderij

Lees meer

7 november 2022

Convenant Dierwaardige Veehouderij

De Dierenbescherming neemt deel aan de onderhandelingen die moeten leiden tot een dierwaardige veehouderij.

Lees meer

14 maart 2024

Kom ook naar het Deltaplan Veehouderij Event 2024

Ook dit jaar vindt het Deltaplan Veehouderij Event plaats. Het belooft weer een mooie dag te worden. Er is een beperkt aantal plaatsen dus geef je nu alvast op!

Lees meer

8 januari 2024

Stappen om te stoppen met doden eendagshaantjes

Jaarlijks worden in Nederland zo’n 40 miljoen haantjes van legrassen gedood. Steeds meer partijen vinden dit niet ethisch verantwoord. Wat zijn de alternatieven?

Lees meer

13 maart 2023

Geslaagde dag!

Del­ta­plan Vee­hou­de­rij Event: be­kijk nu de af­ter­mo­vie.

Lees meer

11 juli 2022

Ministers reageren op onze vogelgriepbrief

Minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) rreageerden op de brief over de vogelgriepaanpak.

Lees meer

6 mei 2024

Programma Deltaplan Veehouderij Event 2024

Het programma van het Deltaplan Veehouderij Event 2024 is bekend. Het belooft weer een geweldige dag te worden.

Lees meer

6 juli 2021

Winnaars Deltaplan Veehouderij Awards

De VrijLevenStal, Wroetvarken, veevoerbedrijf Nijsen en het biologische melkveebedrijf De Nieuwenburgt zijn de winnaars van de eerste Deltaplan Veehouderij Awards.

Lees meer

22 december 2022

Deltaplan Veehouderij Event

Schrijf je nu in voor het event op 28 februari

Lees meer

24 maart 2021

Onderzoeksraad bepleit betere aanpak stalbranden

De Dierenbescherming is het eens met de conclusie dat het terugdringen van stalbranden stokt en de overheid het voortouw moet nemen om tot brandveiligere stallen te komen.

Lees meer

12 februari 2021

Lichamelijke ingreep hanen hopelijk snel verleden tijd

Er lijkt een oplossing nabij voor de vaderdieren van langzamer groeiende vleeskuikens, al is er wel aanvullend onderzoek nodig.

Lees meer

8 april 2024

Genomineerden Deltaplan Veehouderij Awards 2024 bekend

De twaalf genomineerden die in aanmerking komen voor een Deltaplan Veehouderij Award 2024 zijn bekend. Bekijk wie en waarom ze zijn genomineerd.

Lees meer

14 april 2023

Wat is dierenwelzijn?

Dierenwelzijn is geen zaak van gevoelens en liefde voor dieren.

Lees meer

10 maart 2023

Lely Sphere is geen tovermiddel

Vormt de Lely Sphere een grote stap uit de stikstofcrisis? Volgens de Dierenbescherming is het een nieuwe, dure stikstofmiskoop, die de koeien meer op stal zal houden.

Lees meer

21 april 2023

Stikstofdiscussie gaat weinig over dierenwelzijn

Dierenbescherming, natuurorganisaties en boeren starten campagne 'Ook Onze Transitie'.

Lees meer
Plus werkt in korte ketens samen met 1 ster Beter leven varkensboeren

19 mei 2022

Dierenwelzijn is meer dan dierenleed voorkomen

Samen met WUR en Agrivaknet organiseerde de Dierenbescherming op 10 mei een bijeenkomst voor veehouders en agrarisch bedrijfsadviseurs (bijv. veevoeradviseurs en dierenartsen).

Lees meer

10 maart 2021

Schouten steunt idee over Europees welzijnslabel

Het ministerie van LNV werkt samen met de Dierenbescherming en LTO aan het opzetten van een pilot voor een Europees framework voor het ordenen van dierenwelzijnslabels en claims.

Lees meer

17 januari 2024

Dierenbescherming op Grüne Woche

Samen met SBLk, Vion, Deloitte en MSD Animal Health laat de Dierenbescherming goede voorbeelden zien op de Grüne Woche. (For the German en English report 'Added Value' and video see text below.)

Lees meer

1 maart 2024

Dieren en maatschappij verdienen een dierwaardige veehouderij

De vaste Tweede Kamercommissie buigt zich binnenkort over de vraag of en hoe er stappen gezet gaan worden naar een dierwaardige veehouderij.

Lees meer

24 juni 2021

Programma Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag

De middag heeft een positieve insteek, met onder andere de uitreiking van de Deltaplan Veehouderij Awards.

Lees meer

28 september 2023

Brabantse dwang tot luchtwasser gemiste kans

Luchtwassers bestrijden wel de symptomen van ammoniakuitstoot maar pakken deze niet bij de bron aan en doen niets voor een beter dierenwelzijn. Dierenbescherming pleit voor alternatieven.

Lees meer

11 oktober 2021

Eindelijk overheidsmaatregelen tegen stalbranden

Twee jaar geleden schreven we nog dat een stok achter de deur van de overheid zélf hard nodig was bij een adequate aanpak van stalbranden en nu is het dan eindelijk zover: er komen nieuwe regels.

Lees meer

5 oktober 2022

Goed pleidooi van Remkes voor integrale aanpak

maar ruimte voor voortbestaan vee-industrie onterecht.

Lees meer
Caring farmers

5 september 2022

We kunnen niet zonder natuur

Namens miljoenen Nederlanders roepen 64 organisaties het kabinet op om door te pakken met natuurherstel

Lees meer

21 september 2021

Eenzijdig beleid staat verduurzaming veehouderij in de weg

De landbouwbegroting is te eenzijdig gericht op het terugdringen van stikstof en broeikasgassen. Dat is niet alleen gevaarlijk voor het dierenwelzijn, maar ook voor de positie van de boer.

Lees meer

15 april 2021

Supermarkten stappen over op 1 ster kip

Albert Heijn, Lidl, Jumbo en PLUS gaan vanaf 2023 alleen nog kip met het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming verkopen. De Dierenbescherming is enorm blij met deze stap.

Lees meer

8 november 2022

Koplopers gezocht in diergerichte, duurzame veehouderij

Word Deltaplan Veehouderij Winnaar 2023 en ontvang €5.000,-

Lees meer
Winnaars Deltaplan Veehouderij Awards 2023: Kalverliefde, Oranjehoen, Samsom Wilnis VOF.

26 januari 2024

Win jij dit jaar een Deltaplan Veehouderij Award?

Ook in 2024 reikt de Dierenbescherming de
Deltaplan Veehouderij Awards uit. Ken of ben jij een koploper? Geef je dan snel op!

Lees meer

23 augustus 2023

Veehouder Kees Schutte eerste melkveehouder 2 sterren Beter Leven keurmerk

“Het 2 sterren Beter Leven keurmerk daagt ons nog meer uit het landschap en de boerderij als een geheel te zien. Boeren is immers meer dan een koe in de wei”

Lees meer

4 oktober 2023

De rol van voorlopers in de veehouderij; Van de Voort met Remeker kaas bijvoorbeeld

Kennis en ervaring van voorlopers, zoals De Groote Voort, helpt reguliere bedrijven sneller om te schakelen. De overheid speelt daarin ook een belangrijke rol.

Lees meer

18 januari 2023

Genomineerden Deltaplan Veehouderij Awards 2023 bekend

De Dierenbescherming maakt op 28 februari de winnaars bekend tijdens het Deltaplan Veehouderij Event

Lees meer

26 november 2021

Maak concreet plan om veehouderij aan te passen

Nu de Tweede Kamer volgende week debatteert over de begroting voor LNV, roept de Dierenbescherming op om met een concreet, ambitieus plan te komen voor een systeemaanpassingen in de veehouderij.

Lees meer

11 januari 2022

Win-win-win in de melkveehouderij. Het kán!

Boer Gerjo doet in de derde Koe-Dialoogpodcast uit de doeken hoe zijn integrale benadering goed voor hem, het milieu en zijn dieren uitpakt.

Lees meer

30 maart 2023

Studies tonen kansen voor beter verdienmodel boeren

In de discussie over de transitie naar een dierwaardige veehouderij, hoort wat de Dierenbescherming betreft ook een goed verdienmodel voor de boeren.

Lees meer

8 november 2022

Doden van eendagshaantjes moet stoppen

Minister Adema heeft besloten dat de sector hiermee aan de slag moet.

Lees meer

14 november 2022

Minister van der Wal bezoekt Livar

Livar is een 3 sterren Beter Leven varkensbedrijf, en vorig jaar genomineerd voor een Deltaplan Veehouderij Award.

Lees meer

14 februari 2023

Programma Deltaplan Veehouderij Event

Bekijk hier het volledige programma van deze inspirerende dag

Lees meer

13 oktober 2023

Kalverliefde timmert aan de weg

Kalverliefde is een uniek concept dat op steeds meer plekken wordt verkocht. Dat is goed nieuws voor de koe maar ook voor boeren die kalveren het liefst zo lang mogelijk bij de koe houden.

Lees meer

24 februari 2022

Open brief aan Tweede Kamer: “Pak vogelgriep snel aan!”

In een open brief aan de Tweede Kamer doet de Dierenbescherming vandaag in de Volkskrant een dringende oproep om snel aan de slag te gaan met het aanpakken van de vogelgriep.

Lees meer

10 augustus 2022

Brief aan Remkes: ‘Let ook op dierenwelzijn’

Dierenbescherming roept stikstofbemiddelaar Johan Remkes op om ook dierenwelzijn mee te nemen in de stikstofaanpak.

Lees meer

13 oktober 2021

Strijd voor beter dierenwelzijn in Europa

De Europese dierenwelzijnswetgeving wordt de komende jaren herzien. Dit biedt kansen voor dieren in de vee-industrie.

Lees meer

28 februari 2023

Winnaars Deltaplan Veehouderij Awards 2023 bekend!

Drie winnaars in het zonnetje gezet tijdens het Deltaplan Veehouderij Event.

Lees meer

21 oktober 2022

Melkveehouder Henk houdt rekening met dier en milieu

'Meer ruimte om te leven. Beter!' is net als vorig jaar het belangrijkste motto in de campagne tijdens de Beter Leven week.

Lees meer

13 juni 2023

Zonvarken in de schappen van de Jumbo

Zonvarken ligt vanaf deze week bij de Jumbo. Deze innovatieve 3 sterren Beter Leven varkensboerderij richt zich op dierenwelzijn, het milieu en op de boer.

Lees meer

25 januari 2021

Betere monitoring dierenwelzijn in slachthuizen

Om misstanden in slachterijen beter te identificeren en vervolgens te corrigeren, is bij Vion een innovatief en effectief camerasysteem geïmplementeerd.

Lees meer

15 december 2021

Enthousiasme bij Dierenbescherming over ambities regeerakkoord

De Dierenbescherming reageert enthousiast op de passage in het vandaag gepresenteerde regeerakkoord om te gaan werken aan een ‘dierwaardige veehouderij’.

Lees meer
Thanks! Succesvol ingeschreven.