6 juli 2021

Winnaars Deltaplan Veehouderij Awards

De VrijLevenStal, Wroetvarken, veevoerbedrijf Nijsen en het biologische melkveebedrijf De Nieuwenburgt zijn de winnaars van de eerste Deltaplan Veehouderij Awards.

De VrijLevenStal, Wroetvarken, veevoerbedrijf Nijsen en het biologische melkveebedrijf De Nieuwenburgt zijn de winnaars van de Deltaplan Veehouderij Awards. De prijzen werden dinsdag 6 juli voor het eerst uitgereikt tijdens de Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag. De onderscheidingen zijn door de Dierenbescherming in het leven geroepen om initiatieven te belonen die in de praktijk laten zien dat een diergerichte, duurzame veehouderij mogelijk is.

Supergemotiveerde mensen

De vier winnaars zijn uit twaalf genomineerden gekozen door een vakjury bestaande uit Annechien ten Have-Mellema (2 sterren Beter Leven-varkenshouder), Jeroen van den Hurk (sectorspecialist Rabobank), Maurits Steverink (eigenaar TrueFoodProjects), Elsbeth Stassen (emeritus hoogleraar Dier en Samenleving), Ad Kemps (oud-directeur Coppens Diervoeding), Yvonne Kleintjes (MT-lid Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn ministerie van LNV) en Bert van den Berg (programmamanager veehouderij Dierenbescherming).

Voorzitter Annechien ten Have was onder de indruk van de inzendingen. “Ik werd enthousiast van de gesprekken met de genomineerden. Het zijn allemaal supergemotiveerde mensen die stappen hebben gezet en blijven zetten richting een diergerichte, duurzame veehouderij. Ze leggen de focus op wat er wél kan. De gesprekken gaven ons als jury echt nieuwe energie.”

De vier winnaars

In het Deltaplan Veehouderij worden vier paden beschreven om te komen tot een diergerichte, duurzame veehouderij. Per transitiepad is een award uitgereikt.

De winnaar van transitiepad 1, naar een diervriendelijkere en integraal duurzame veehouderij, is de VrijLevenStal ontwikkeld door de firma Hanskamp uit Doetinchem. Deze is op dit moment in bedrijf bij melkveehouderij De Vries in Stolwijk. Het is een vrijloopstal met een zandbodem, die zorgt voor een hygiënische en comfortabele ondergrond voor de koeien. De mest wordt met een soort zeef (de BeddingCleaner) uit het zand gehaald, terwijl de urine direct door het zand zakt. Mest en urine gaan gescheiden de stal uit en daarmee wordt ammoniak en stikstofemissie bij de bron aangepakt. De stal is dus zowel dier- als milieuvriendelijker en past in de diergerichte, duurzame veehouderij die de Dierenbescherming in het Deltaplan Veehouderij schetst. De vakjury over de VrijLevenStal: “De VrijLevenStal in combinatie met de BeddingCleaner lijkt het ei van Columbus om de kwesties rondom emissies en diergezondheidsproblemen in vrijloopstallen op te lossen. Daarmee heeft deze vernieuwing naar verwachting een grote impact.”

De winnaar van transitiepad 2, van verspillende carnivoren naar waarderende omnivoren, is het in het Limburgse Veulen gevestigde veevoerbedrijf Nijsen dat voorop loopt in het gebruik van reststromen uit de levensmiddelenindustrie. Daar maakt het bedrijf hoogwaardig veevoer van, waarmee wordt bijgedragen aan minder voedselverspilling. Ook voorkomt het gebruik van reststromen ‘feed-foodcompetitie’, omdat er minder landbouwgrond nodig is om veevoer te telen. Nijsen levert onder andere aan Kipster – producent van eieren met drie sterren van het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming- en werkte samen met dat bedrijf aan een 100% circulair kippenvoer. De vakjury over Nijsen: “Het baanbrekende concept van Nijsen gaat voedselverspilling tegen en helpt de kringlooplandbouw grote stappen vooruit. Dat verdient navolging zodat we breder aan de slag gaan met dit complexe maar belangrijke vraagstuk.”

De winnaar in de categorie samenwerking in korte vaste ketens, transitiepad 3 in het Deltaplan Veehouderij van de Dierenbescherming, is het Wroetvarken, opgericht door de Overijsselse Jan Broenink. Wroetvarken is een keten van een kleine 20 Beter Leven keurmerk 1 ster gecertificeerde varkensbedrijven die zich onder meer onderscheiden doordat de varkens op een dikke laag strooisel worden gehouden. Dit concept kent een hechte ketensamenwerking. Er wordt samengewerkt met vaste slagers en ieder half jaar wordt een vaste prijs vastgesteld in overleg met de aangesloten varkenshouders. Dat geeft de aangesloten bedrijven zekerheid en maakt het mogelijk om te investeren in de volgende stappen voor dierenwelzijn, milieu en natuur. De vakjury over het Wroetvarken: “Het concept is en blijft volop in ontwikkeling, een inspiratiebron voor veehouders en toeleveranciers met modern en actief conceptbeheer. Jan Broenink laat zien dat met volhouden, blijven samenwerken en keuzes durven te maken, de regie genomen kan worden over het verdienmodel.”

De winnaar in de laatste categorie, transitiepad 4 naar kwaliteitsproductie voor een zelfvoorzienende regio, is volgens de jury het biologische bedrijf De Nieuwenburgt van Hans Nieuwenburg en Tanja Wezendonk, gevestigd in het Gelderse Spankeren. Het bedrijf houdt de stierkalveren van hun Jersey melkkoeien zelf aan, en laat deze grazen in natuurgebieden waar ze bijdragen aan instandhouding van de biodiversiteit. Hiervoor wordt samengewerkt met de Gelderse Toren en Natuurmonumenten. Het vlees wordt regionaal afgezet via een eigen boerderijwinkel, een webshop en bij regionale zorginstellingen. De vakjury over De Nieuwenburgt: “Het is een mooi voorbeeld van het bouwen van een kleinschalig, extensief veehouderijbedrijf inclusief afzet op basis van goed netwerken in je directe omgeving. Daarmee kunnen ze een inspiratiebron zijn voor andere bedrijven.”

Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag

Tijdens de anderhalf uur durende online bijeenkomst kwamen meer mooie diergerichte en duurzame voorbeelden aan bod. Gemma Willemsen, hoofd beleid van de Dierenbescherming, ging in op vragen van het publiek over het Deltaplan Veehouderij. Veehouders Frank de Rond en Willy van Erp vertelden hoe zij op hun bedrijf het dier centraal zetten. Maurits Steverink, eigenaar van TrueFoodProjects, hield tussen de koeien een stevige PEPtalk over verdienmodellen. Ten slotte was er ruimte voor debat over de grote uitdagingen waar de veehouderijsector voor staat. Dirk Bruins (melkveehouder en voorzitter van LTO Noord), Karen Eilers (programmaleider Voedsel bij Natuur & Milieu), Annette Harberink (melkveehouder en mede-oprichter van Caring Farmers), Anne-Corine Vlaardingerbroek (CSR manager bij Jumbo) gingen met elkaar in gesprek over de transitie naar meerwaardeproductie en kringlooplandbouw.

Kijk hier de Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag terug.

Meer nieuws

26 november 2021

Maak concreet plan om veehouderij aan te passen

Nu de Tweede Kamer volgende week debatteert over de begroting voor LNV, roept de Dierenbescherming op om met een concreet, ambitieus plan te komen voor een systeemaanpassingen in de veehouderij.

Lees meer

14 november 2022

Minister van der Wal bezoekt Livar

Livar is een 3 sterren Beter Leven varkensbedrijf, en vorig jaar genomineerd voor een Deltaplan Veehouderij Award.

Lees meer

18 januari 2023

Genomineerden Deltaplan Veehouderij Awards 2023 bekend

De Dierenbescherming maakt op 28 februari de winnaars bekend tijdens het Deltaplan Veehouderij Event

Lees meer

25 januari 2021

Betere monitoring dierenwelzijn in slachthuizen

Om misstanden in slachterijen beter te identificeren en vervolgens te corrigeren, is bij Vion een innovatief en effectief camerasysteem geïmplementeerd.

Lees meer

11 juli 2022

Ministers reageren op onze vogelgriepbrief

Minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) rreageerden op de brief over de vogelgriepaanpak.

Lees meer

10 maart 2021

Schouten steunt idee over Europees welzijnslabel

Het ministerie van LNV werkt samen met de Dierenbescherming en LTO aan het opzetten van een pilot voor een Europees framework voor het ordenen van dierenwelzijnslabels en claims.

Lees meer

14 maart 2024

Kom ook naar het Deltaplan Veehouderij Event 2024

Ook dit jaar vindt het Deltaplan Veehouderij Event plaats. Het belooft weer een mooie dag te worden. Er is een beperkt aantal plaatsen dus geef je nu alvast op!

Lees meer

11 maart 2022

10 mei: Bijeenkomst positief welzijn

De Dierenbescherming organiseert samen met WUR en Agrivaknet een bijeenkomst over positief dierenwelzijn in de praktijk

Lees meer

29 april 2021

6 juli: Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag en Awards

Dinsdag 6 juli organiseert de Dierenbescherming een online Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag. Ook worden voor het eerst de Deltaplan Veehouderij Awards uitgereikt.

Lees meer

23 augustus 2023

Veehouder Kees Schutte eerste melkveehouder 2 sterren Beter Leven keurmerk

“Het 2 sterren Beter Leven keurmerk daagt ons nog meer uit het landschap en de boerderij als een geheel te zien. Boeren is immers meer dan een koe in de wei”

Lees meer

8 november 2022

Doden van eendagshaantjes moet stoppen

Minister Adema heeft besloten dat de sector hiermee aan de slag moet.

Lees meer

7 november 2022

Convenant Dierwaardige Veehouderij

De Dierenbescherming neemt deel aan de onderhandelingen die moeten leiden tot een dierwaardige veehouderij.

Lees meer

24 maart 2021

Onderzoeksraad bepleit betere aanpak stalbranden

De Dierenbescherming is het eens met de conclusie dat het terugdringen van stalbranden stokt en de overheid het voortouw moet nemen om tot brandveiligere stallen te komen.

Lees meer

10 augustus 2022

Brief aan Remkes: ‘Let ook op dierenwelzijn’

Dierenbescherming roept stikstofbemiddelaar Johan Remkes op om ook dierenwelzijn mee te nemen in de stikstofaanpak.

Lees meer

24 februari 2022

Open brief aan Tweede Kamer: “Pak vogelgriep snel aan!”

In een open brief aan de Tweede Kamer doet de Dierenbescherming vandaag in de Volkskrant een dringende oproep om snel aan de slag te gaan met het aanpakken van de vogelgriep.

Lees meer

21 oktober 2022

Melkveehouder Henk houdt rekening met dier en milieu

'Meer ruimte om te leven. Beter!' is net als vorig jaar het belangrijkste motto in de campagne tijdens de Beter Leven week.

Lees meer

22 december 2022

Deltaplan Veehouderij Event

Schrijf je nu in voor het event op 28 februari

Lees meer
Winnaars Deltaplan Veehouderij Awards 2023: Kalverliefde, Oranjehoen, Samsom Wilnis VOF.

26 januari 2024

Win jij dit jaar een Deltaplan Veehouderij Award?

Ook in 2024 reikt de Dierenbescherming de
Deltaplan Veehouderij Awards uit. Ken of ben jij een koploper? Geef je dan snel op!

Lees meer

1 maart 2024

Dieren en maatschappij verdienen een dierwaardige veehouderij

De vaste Tweede Kamercommissie buigt zich binnenkort over de vraag of en hoe er stappen gezet gaan worden naar een dierwaardige veehouderij.

Lees meer

8 november 2022

Koplopers gezocht in diergerichte, duurzame veehouderij

Word Deltaplan Veehouderij Winnaar 2023 en ontvang €5.000,-

Lees meer

5 oktober 2022

Goed pleidooi van Remkes voor integrale aanpak

maar ruimte voor voortbestaan vee-industrie onterecht.

Lees meer

15 december 2021

Enthousiasme bij Dierenbescherming over ambities regeerakkoord

De Dierenbescherming reageert enthousiast op de passage in het vandaag gepresenteerde regeerakkoord om te gaan werken aan een ‘dierwaardige veehouderij’.

Lees meer

14 juni 2022

Aanpak stikstof: neem ook dierwaardigheid mee

Dat er veel gaat veranderen in de veehouderij staat inmiddels wel vast. Wij pleiten voor het integraal meenemen van dierenwelzijn in deze transitie.

Lees meer

14 februari 2024

Aandacht voor dierenwelzijn ontbreekt in plannen provincies

Reageer ook op het ontwerpprogramma Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zodat provincies dierenwelzijn opnemen in hun plannen.

Lees meer

10 maart 2023

Lely Sphere is geen tovermiddel

Vormt de Lely Sphere een grote stap uit de stikstofcrisis? Volgens de Dierenbescherming is het een nieuwe, dure stikstofmiskoop, die de koeien meer op stal zal houden.

Lees meer

6 mei 2024

Programma Deltaplan Veehouderij Event 2024

Het programma van het Deltaplan Veehouderij Event 2024 is bekend. Het belooft weer een geweldige dag te worden.

Lees meer

12 februari 2021

Lichamelijke ingreep hanen hopelijk snel verleden tijd

Er lijkt een oplossing nabij voor de vaderdieren van langzamer groeiende vleeskuikens, al is er wel aanvullend onderzoek nodig.

Lees meer

23 februari 2023

Bedenkingen bij DSM’s witte poeder voor koeien

Gaat het middel Bovaer van DSM voor minder methaanuitstoot van de koe op grote schaal toegepast worden? Wat de Dierenbescherming betreft niet.

Lees meer

14 februari 2023

Programma Deltaplan Veehouderij Event

Bekijk hier het volledige programma van deze inspirerende dag

Lees meer

4 oktober 2023

De rol van voorlopers in de veehouderij; Van de Voort met Remeker kaas bijvoorbeeld

Kennis en ervaring van voorlopers, zoals De Groote Voort, helpt reguliere bedrijven sneller om te schakelen. De overheid speelt daarin ook een belangrijke rol.

Lees meer

11 oktober 2021

Eindelijk overheidsmaatregelen tegen stalbranden

Twee jaar geleden schreven we nog dat een stok achter de deur van de overheid zélf hard nodig was bij een adequate aanpak van stalbranden en nu is het dan eindelijk zover: er komen nieuwe regels.

Lees meer

28 september 2023

Brabantse dwang tot luchtwasser gemiste kans

Luchtwassers bestrijden wel de symptomen van ammoniakuitstoot maar pakken deze niet bij de bron aan en doen niets voor een beter dierenwelzijn. Dierenbescherming pleit voor alternatieven.

Lees meer

30 maart 2023

Studies tonen kansen voor beter verdienmodel boeren

In de discussie over de transitie naar een dierwaardige veehouderij, hoort wat de Dierenbescherming betreft ook een goed verdienmodel voor de boeren.

Lees meer

15 april 2021

Supermarkten stappen over op 1 ster kip

Albert Heijn, Lidl, Jumbo en PLUS gaan vanaf 2023 alleen nog kip met het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming verkopen. De Dierenbescherming is enorm blij met deze stap.

Lees meer

17 januari 2024

Dierenbescherming op Grüne Woche

Samen met SBLk, Vion, Deloitte en MSD Animal Health laat de Dierenbescherming goede voorbeelden zien op de Grüne Woche. (For the German en English report 'Added Value' and video see text below.)

Lees meer

29 maart 2021

Stap richting einde aan doden van eendagshaantjes

Het bedrijf In Ovo maakte vandaag bekend een machine voor geslachtsbepaling van embryo’s in het ei, in de praktijk te hebben gebracht. De Dierenbescherming juicht dit toe.

Lees meer

11 januari 2022

Win-win-win in de melkveehouderij. Het kán!

Boer Gerjo doet in de derde Koe-Dialoogpodcast uit de doeken hoe zijn integrale benadering goed voor hem, het milieu en zijn dieren uitpakt.

Lees meer

24 juni 2021

Programma Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag

De middag heeft een positieve insteek, met onder andere de uitreiking van de Deltaplan Veehouderij Awards.

Lees meer

13 juni 2023

Zonvarken in de schappen van de Jumbo

Zonvarken ligt vanaf deze week bij de Jumbo. Deze innovatieve 3 sterren Beter Leven varkensboerderij richt zich op dierenwelzijn, het milieu en op de boer.

Lees meer

4 december 2023

Terugdringen emissies moet ook winst zijn voor dierenwelzijn

Deelname Dierenbescherming aan Regieorgaan Emissiereductie Duurzame Veehouderij

Lees meer

14 april 2023

Wat is dierenwelzijn?

Dierenwelzijn is geen zaak van gevoelens en liefde voor dieren.

Lees meer

8 april 2024

Genomineerden Deltaplan Veehouderij Awards 2024 bekend

De twaalf genomineerden die in aanmerking komen voor een Deltaplan Veehouderij Award 2024 zijn bekend. Bekijk wie en waarom ze zijn genomineerd.

Lees meer

28 februari 2023

Winnaars Deltaplan Veehouderij Awards 2023 bekend!

Drie winnaars in het zonnetje gezet tijdens het Deltaplan Veehouderij Event.

Lees meer

13 maart 2023

Geslaagde dag!

Del­ta­plan Vee­hou­de­rij Event: be­kijk nu de af­ter­mo­vie.

Lees meer

21 april 2023

Stikstofdiscussie gaat weinig over dierenwelzijn

Dierenbescherming, natuurorganisaties en boeren starten campagne 'Ook Onze Transitie'.

Lees meer
Caring farmers

5 september 2022

We kunnen niet zonder natuur

Namens miljoenen Nederlanders roepen 64 organisaties het kabinet op om door te pakken met natuurherstel

Lees meer

2 juni 2021

Nominaties Deltaplan Veehouderij Awards bekend

De twaalf genomineerden voor de allereerste Deltaplan Veehouderij Awards zijn bekend. De winnaars worden dinsdag 6 juli bekend gemaakt tijdens de Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag.

Lees meer

13 oktober 2023

Kalverliefde timmert aan de weg

Kalverliefde is een uniek concept dat op steeds meer plekken wordt verkocht. Dat is goed nieuws voor de koe maar ook voor boeren die kalveren het liefst zo lang mogelijk bij de koe houden.

Lees meer

21 september 2021

Eenzijdig beleid staat verduurzaming veehouderij in de weg

De landbouwbegroting is te eenzijdig gericht op het terugdringen van stikstof en broeikasgassen. Dat is niet alleen gevaarlijk voor het dierenwelzijn, maar ook voor de positie van de boer.

Lees meer

13 oktober 2021

Strijd voor beter dierenwelzijn in Europa

De Europese dierenwelzijnswetgeving wordt de komende jaren herzien. Dit biedt kansen voor dieren in de vee-industrie.

Lees meer

8 januari 2024

Stappen om te stoppen met doden eendagshaantjes

Jaarlijks worden in Nederland zo’n 40 miljoen haantjes van legrassen gedood. Steeds meer partijen vinden dit niet ethisch verantwoord. Wat zijn de alternatieven?

Lees meer
Plus werkt in korte ketens samen met 1 ster Beter leven varkensboeren

19 mei 2022

Dierenwelzijn is meer dan dierenleed voorkomen

Samen met WUR en Agrivaknet organiseerde de Dierenbescherming op 10 mei een bijeenkomst voor veehouders en agrarisch bedrijfsadviseurs (bijv. veevoeradviseurs en dierenartsen).

Lees meer
Thanks! Succesvol ingeschreven.