2 juni 2021

Nominaties Deltaplan Veehouderij Awards bekend

De twaalf genomineerden voor de allereerste Deltaplan Veehouderij Awards zijn bekend. De winnaars worden dinsdag 6 juli bekend gemaakt tijdens de Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag.

Bekijk hier korte filmpjes van alle genomineerden.

De vakjury

Om in aanmerking te komen voor een nominatie, moesten de inzendingen niet alleen bijdragen aan de doelen van het Deltaplan Veehouderij, maar ook onderscheidend en inspirerend zijn en bij voorkeur al in de praktijk gebracht. De genomineerden zijn gekozen door een vakjury bestaande uit Annechien ten Have-Mellema (2 sterren Beter Leven varkenshouder), Jeroen van den Hurk (sectorspecialist Rabobank), Maurits Steverink (eigenaar TrueFoodProjects), Elsbeth Stassen (emeritus hoogleraar Dier en Samenleving), Ad Kemps (oud-directeur Coppens Diervoeding), Yvonne Kleintjes (MT-lid Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn ministerie van LNV) en Bert van den Berg (programmamanager veehouderij Dierenbescherming). De jury gaat de komende weken in gesprek met de genomineerden, waarna ze per transitiepad één winnaar kiezen.

Transitiepad 1 – Diervriendelijkere en integraal duurzame veehouderij

Zonvarken – een innovatief 3 sterren Beter Leven keurmerk gecertificeerd varkensbedrijf met aandacht voor dier en milieu. Een bedrijf met een integrale aanpak dat goed past bij het Deltaplan Veehouderij.

VrijLevenStal – een vrijloopstal voor melkvee waarbij de mest met een zeef uit het zand wordt gehaald. In de melkveehouderij is behoefte aan dit soort initiatieven waarbij vloeren en stalinrichting goed zijn voor het koeienwelzijn en voor de ammoniakuitstoot.

Deloitte’s AI4Animals – een softwareysteem dat door kunstmatige intelligentie camerabeelden analyseert om te monitoren hoe dieren in slachthuizen worden behandeld. Het kan bijdragen aan een verantwoorde omgang met dieren, en zou op grote schaal ingezet kunnen worden.

Transitiepad 2 – Van verspillende carnivoren naar waarderende omnivoren

Too Good To Go – een app waarmee consumenten overgebleven producten kunnen ophalen bij winkels. Hierdoor draagt het bij aan het verminderen van voedselverspilling.

Nijsen – dit bedrijf maakt gebruik van reststromen om veevoer te produceren. Er hoeft dus geen landbouwgrond gebruikt te worden voor de productie van veevoer, waardoor deze gebruikt kan worden voor gewassen voor humane consumptie.

Kipster – 3 sterren Beter Leven keurmerk leghennenbedrijf dat voer gemaakt van reststromen gebruikt. Een integraal concept voor een duurzame productie van eieren.

Transitiepad 3 – Vernieuwende verbindingen tussen productie en consumptie

Wroetvarken – een concept van 1 ster Beter Leven varkenshouders met extra criteria voor dierenwelzijn. Een korte keten met een eigen prijssystematiek, die kansrijk is om verder te groeien.

PLUS – deze supermarkt startte een lange-termijnsamenwerking met 16 varkenshouders, en draagt dit ook actief uit. Een keten die potentie heeft om stappen te blijven zetten op gebied van dierenwelzijn en andere duurzaamheidsaspecten.

Livar – een 3 sterren Beter Leven keurmerk gecertificeerd varkensconcept met meerdere bedrijven, dat zelf de afzet van hun producten aan slagers, restaurants en consumenten in handen heeft. Een pionier op het gebied van dierenwelzijn en werken in een korte keten.

Transitiepad 4 – Kwaliteitsproductie voor een zelfvoorzienende regio

Buitengewone Varkens – houdt op meer dan 20 plaatsen kleine familiegroepen varkens buiten. Een concept dat dicht bij de consument staat en bijdraagt aan het sluiten van kringlopen.

Smullers – het eerste fastfoodconcept in Nederland dat volledig is overgestapt op minimaal 1 ster Beter Leven keurmerk vlees. Dit heeft impact op veel dieren, en geeft het goede voorbeeld aan andere foodservicebedrijven.

De Nieuwenburgt – een bedrijf met melkkoeien dat de stierkalveren aanhoudt en laat grazen in natuurgebieden, en het vlees verkoopt in de boerderijwinkel. Zeer korte keten, met aandacht voor de natuur middels het telen van veevoer op kruidenrijke akkers.

Meer nieuws

26 november 2021

Maak concreet plan om veehouderij aan te passen

Nu de Tweede Kamer volgende week debatteert over de begroting voor LNV, roept de Dierenbescherming op om met een concreet, ambitieus plan te komen voor een systeemaanpassingen in de veehouderij.

Lees meer
Caring farmers

5 september 2022

We kunnen niet zonder natuur

Namens miljoenen Nederlanders roepen 64 organisaties het kabinet op om door te pakken met natuurherstel

Lees meer

15 april 2021

Supermarkten stappen over op 1 ster kip

Albert Heijn, Lidl, Jumbo en PLUS gaan vanaf 2023 alleen nog kip met het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming verkopen. De Dierenbescherming is enorm blij met deze stap.

Lees meer

11 juli 2022

Ministers reageren op onze vogelgriepbrief

Minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) rreageerden op de brief over de vogelgriepaanpak.

Lees meer

14 februari 2023

Programma Deltaplan Veehouderij Event

Bekijk hier het volledige programma van deze inspirerende dag

Lees meer

8 november 2022

Doden van eendagshaantjes moet stoppen

Minister Adema heeft besloten dat de sector hiermee aan de slag moet.

Lees meer

14 november 2022

Minister van der Wal bezoekt Livar

Livar is een 3 sterren Beter Leven varkensbedrijf, en vorig jaar genomineerd voor een Deltaplan Veehouderij Award.

Lees meer

13 maart 2023

Geslaagde dag!

Del­ta­plan Vee­hou­de­rij Event: be­kijk nu de af­ter­mo­vie.

Lees meer

11 maart 2022

10 mei: Bijeenkomst positief welzijn

De Dierenbescherming organiseert samen met WUR en Agrivaknet een bijeenkomst over positief dierenwelzijn in de praktijk

Lees meer

10 maart 2021

Schouten steunt idee over Europees welzijnslabel

Het ministerie van LNV werkt samen met de Dierenbescherming en LTO aan het opzetten van een pilot voor een Europees framework voor het ordenen van dierenwelzijnslabels en claims.

Lees meer

10 augustus 2022

Brief aan Remkes: ‘Let ook op dierenwelzijn’

Dierenbescherming roept stikstofbemiddelaar Johan Remkes op om ook dierenwelzijn mee te nemen in de stikstofaanpak.

Lees meer

29 maart 2021

Stap richting einde aan doden van eendagshaantjes

Het bedrijf In Ovo maakte vandaag bekend een machine voor geslachtsbepaling van embryo’s in het ei, in de praktijk te hebben gebracht. De Dierenbescherming juicht dit toe.

Lees meer

6 juli 2021

Winnaars Deltaplan Veehouderij Awards

De VrijLevenStal, Wroetvarken, veevoerbedrijf Nijsen en het biologische melkveebedrijf De Nieuwenburgt zijn de winnaars van de eerste Deltaplan Veehouderij Awards.

Lees meer

28 februari 2023

Winnaars Deltaplan Veehouderij Awards 2023 bekend!

Drie winnaars in het zonnetje gezet tijdens het Deltaplan Veehouderij Event.

Lees meer

5 oktober 2022

Goed pleidooi van Remkes voor integrale aanpak

maar ruimte voor voortbestaan vee-industrie onterecht.

Lees meer

24 juni 2021

Programma Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag

De middag heeft een positieve insteek, met onder andere de uitreiking van de Deltaplan Veehouderij Awards.

Lees meer

15 december 2021

Enthousiasme bij Dierenbescherming over ambities regeerakkoord

De Dierenbescherming reageert enthousiast op de passage in het vandaag gepresenteerde regeerakkoord om te gaan werken aan een ‘dierwaardige veehouderij’.

Lees meer
Plus werkt in korte ketens samen met 1 ster Beter leven varkensboeren

19 mei 2022

Dierenwelzijn is meer dan dierenleed voorkomen

Samen met WUR en Agrivaknet organiseerde de Dierenbescherming op 10 mei een bijeenkomst voor veehouders en agrarisch bedrijfsadviseurs (bijv. veevoeradviseurs en dierenartsen).

Lees meer

7 november 2022

Convenant Dierwaardige Veehouderij

De Dierenbescherming neemt deel aan de onderhandelingen die moeten leiden tot een dierwaardige veehouderij.

Lees meer

10 maart 2023

Door Trouw aangepaste versie opinie Lely Sphere

Vormt de Lely Sphere een grote stap uit de stikstofcrisis? Volgens de Dierenbescherming is het een nieuwe, dure stikstofmiskoop, die de koeien meer op stal zal houden.

Lees meer

22 december 2022

Deltaplan Veehouderij Event

Schrijf je nu in voor het event op 28 februari

Lees meer

14 juni 2022

Aanpak stikstof: neem ook dierwaardigheid mee

Dat er veel gaat veranderen in de veehouderij staat inmiddels wel vast. Wij pleiten voor het integraal meenemen van dierenwelzijn in deze transitie.

Lees meer

25 januari 2021

Betere monitoring dierenwelzijn in slachthuizen

Om misstanden in slachterijen beter te identificeren en vervolgens te corrigeren, is bij Vion een innovatief en effectief camerasysteem geïmplementeerd.

Lees meer

21 september 2021

Eenzijdig beleid staat verduurzaming veehouderij in de weg

De landbouwbegroting is te eenzijdig gericht op het terugdringen van stikstof en broeikasgassen. Dat is niet alleen gevaarlijk voor het dierenwelzijn, maar ook voor de positie van de boer.

Lees meer

29 april 2021

6 juli: Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag en Awards

Dinsdag 6 juli organiseert de Dierenbescherming een online Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag. Ook worden voor het eerst de Deltaplan Veehouderij Awards uitgereikt.

Lees meer

8 november 2022

Koplopers gezocht in diergerichte, duurzame veehouderij

Word Deltaplan Veehouderij Winnaar 2023 en ontvang €5.000,-

Lees meer

12 februari 2021

Lichamelijke ingreep hanen hopelijk snel verleden tijd

Er lijkt een oplossing nabij voor de vaderdieren van langzamer groeiende vleeskuikens, al is er wel aanvullend onderzoek nodig.

Lees meer

13 oktober 2021

Strijd voor beter dierenwelzijn in Europa

De Europese dierenwelzijnswetgeving wordt de komende jaren herzien. Dit biedt kansen voor dieren in de vee-industrie.

Lees meer

11 oktober 2021

Eindelijk overheidsmaatregelen tegen stalbranden

Twee jaar geleden schreven we nog dat een stok achter de deur van de overheid zélf hard nodig was bij een adequate aanpak van stalbranden en nu is het dan eindelijk zover: er komen nieuwe regels.

Lees meer

24 februari 2022

Open brief aan Tweede Kamer: “Pak vogelgriep snel aan!”

In een open brief aan de Tweede Kamer doet de Dierenbescherming vandaag in de Volkskrant een dringende oproep om snel aan de slag te gaan met het aanpakken van de vogelgriep.

Lees meer

21 oktober 2022

Melkveehouder Henk houdt rekening met dier en milieu

'Meer ruimte om te leven. Beter!' is net als vorig jaar het belangrijkste motto in de campagne tijdens de Beter Leven week.

Lees meer

18 januari 2023

Genomineerden Deltaplan Veehouderij Awards 2023 bekend

De Dierenbescherming maakt op 28 februari de winnaars bekend tijdens het Deltaplan Veehouderij Event

Lees meer

23 februari 2023

Bedenkingen bij DSM’s witte poeder voor koeien

Gaat het middel Bovaer van DSM voor minder methaanuitstoot van de koe op grote schaal toegepast worden? Wat mij betreft niet; de lange termijn effecten op diergezondheid zijn niet of nauwelijks onderz

Lees meer

24 maart 2021

Onderzoeksraad bepleit betere aanpak stalbranden

De Dierenbescherming is het eens met de conclusie dat het terugdringen van stalbranden stokt en de overheid het voortouw moet nemen om tot brandveiligere stallen te komen.

Lees meer

14 april 2023

Wat is dierenwelzijn?

Dierenwelzijn is geen zaak van gevoelens en liefde voor dieren.

Lees meer

11 januari 2022

Win-win-win in de melkveehouderij. Het kán!

Boer Gerjo doet in de derde Koe-Dialoogpodcast uit de doeken hoe zijn integrale benadering goed voor hem, het milieu en zijn dieren uitpakt.

Lees meer
Thanks! Succesvol ingeschreven.