2 juni 2021

Nominaties Deltaplan Veehouderij Awards bekend

De twaalf genomineerden voor de allereerste Deltaplan Veehouderij Awards zijn bekend. De winnaars worden dinsdag 6 juli bekend gemaakt tijdens de Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag.

Bekijk hier korte filmpjes van alle genomineerden.

De vakjury

Om in aanmerking te komen voor een nominatie, moesten de inzendingen niet alleen bijdragen aan de doelen van het Deltaplan Veehouderij, maar ook onderscheidend en inspirerend zijn en bij voorkeur al in de praktijk gebracht. De genomineerden zijn gekozen door een vakjury bestaande uit Annechien ten Have-Mellema (2 sterren Beter Leven varkenshouder), Jeroen van den Hurk (sectorspecialist Rabobank), Maurits Steverink (eigenaar TrueFoodProjects), Elsbeth Stassen (emeritus hoogleraar Dier en Samenleving), Ad Kemps (oud-directeur Coppens Diervoeding), Yvonne Kleintjes (MT-lid Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn ministerie van LNV) en Bert van den Berg (programmamanager veehouderij Dierenbescherming). De jury gaat de komende weken in gesprek met de genomineerden, waarna ze per transitiepad één winnaar kiezen.

Transitiepad 1 – Diervriendelijkere en integraal duurzame veehouderij

Zonvarken – een innovatief 3 sterren Beter Leven keurmerk gecertificeerd varkensbedrijf met aandacht voor dier en milieu. Een bedrijf met een integrale aanpak dat goed past bij het Deltaplan Veehouderij.

VrijLevenStal – een vrijloopstal voor melkvee waarbij de mest met een zeef uit het zand wordt gehaald. In de melkveehouderij is behoefte aan dit soort initiatieven waarbij vloeren en stalinrichting goed zijn voor het koeienwelzijn en voor de ammoniakuitstoot.

Deloitte’s AI4Animals – een softwareysteem dat door kunstmatige intelligentie camerabeelden analyseert om te monitoren hoe dieren in slachthuizen worden behandeld. Het kan bijdragen aan een verantwoorde omgang met dieren, en zou op grote schaal ingezet kunnen worden.

Transitiepad 2 – Van verspillende carnivoren naar waarderende omnivoren

Too Good To Go – een app waarmee consumenten overgebleven producten kunnen ophalen bij winkels. Hierdoor draagt het bij aan het verminderen van voedselverspilling.

Nijsen – dit bedrijf maakt gebruik van reststromen om veevoer te produceren. Er hoeft dus geen landbouwgrond gebruikt te worden voor de productie van veevoer, waardoor deze gebruikt kan worden voor gewassen voor humane consumptie.

Kipster – 3 sterren Beter Leven keurmerk leghennenbedrijf dat voer gemaakt van reststromen gebruikt. Een integraal concept voor een duurzame productie van eieren.

Transitiepad 3 – Vernieuwende verbindingen tussen productie en consumptie

Wroetvarken – een concept van 1 ster Beter Leven varkenshouders met extra criteria voor dierenwelzijn. Een korte keten met een eigen prijssystematiek, die kansrijk is om verder te groeien.

PLUS – deze supermarkt startte een lange-termijnsamenwerking met 16 varkenshouders, en draagt dit ook actief uit. Een keten die potentie heeft om stappen te blijven zetten op gebied van dierenwelzijn en andere duurzaamheidsaspecten.

Livar – een 3 sterren Beter Leven keurmerk gecertificeerd varkensconcept met meerdere bedrijven, dat zelf de afzet van hun producten aan slagers, restaurants en consumenten in handen heeft. Een pionier op het gebied van dierenwelzijn en werken in een korte keten.

Transitiepad 4 – Kwaliteitsproductie voor een zelfvoorzienende regio

Buitengewone Varkens – houdt op meer dan 20 plaatsen kleine familiegroepen varkens buiten. Een concept dat dicht bij de consument staat en bijdraagt aan het sluiten van kringlopen.

Smullers – het eerste fastfoodconcept in Nederland dat volledig is overgestapt op minimaal 1 ster Beter Leven keurmerk vlees. Dit heeft impact op veel dieren, en geeft het goede voorbeeld aan andere foodservicebedrijven.

De Nieuwenburgt – een bedrijf met melkkoeien dat de stierkalveren aanhoudt en laat grazen in natuurgebieden, en het vlees verkoopt in de boerderijwinkel. Zeer korte keten, met aandacht voor de natuur middels het telen van veevoer op kruidenrijke akkers.

Meer nieuws

10 maart 2021

Schouten steunt idee over Europees welzijnslabel

Het ministerie van LNV werkt samen met de Dierenbescherming en LTO aan het opzetten van een pilot voor een Europees framework voor het ordenen van dierenwelzijnslabels en claims.

Lees meer

29 april 2021

6 juli: Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag en Awards

Dinsdag 6 juli organiseert de Dierenbescherming een online Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag. Ook worden voor het eerst de Deltaplan Veehouderij Awards uitgereikt.

Lees meer

15 april 2021

Supermarkten stappen over op 1 ster kip

Albert Heijn, Lidl, Jumbo en PLUS gaan vanaf 2023 alleen nog kip met het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming verkopen. De Dierenbescherming is enorm blij met deze stap.

Lees meer

24 maart 2021

Onderzoeksraad bepleit betere aanpak stalbranden

De Dierenbescherming is het eens met de conclusie dat het terugdringen van stalbranden stokt en de overheid het voortouw moet nemen om tot brandveiligere stallen te komen.

Lees meer

6 juli 2021

Winnaars Deltaplan Veehouderij Awards

De VrijLevenStal, Wroetvarken, veevoerbedrijf Nijsen en het biologische melkveebedrijf De Nieuwenburgt zijn de winnaars van de eerste Deltaplan Veehouderij Awards.

Lees meer

29 maart 2021

Stap richting einde aan doden van eendagshaantjes

Het bedrijf In Ovo maakte vandaag bekend een machine voor geslachtsbepaling van embryo’s in het ei, in de praktijk te hebben gebracht. De Dierenbescherming juicht dit toe.

Lees meer

12 februari 2021

Lichamelijke ingreep hanen hopelijk snel verleden tijd

Er lijkt een oplossing nabij voor de vaderdieren van langzamer groeiende vleeskuikens, al is er wel aanvullend onderzoek nodig.

Lees meer

25 januari 2021

Betere monitoring dierenwelzijn in slachthuizen

Om misstanden in slachterijen beter te identificeren en vervolgens te corrigeren, is bij Vion een innovatief en effectief camerasysteem geïmplementeerd.

Lees meer

24 juni 2021

Programma Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag

De middag heeft een positieve insteek, met onder andere de uitreiking van de Deltaplan Veehouderij Awards.

Lees meer
Thanks! Succesvol ingeschreven.