11 oktober 2021

Eindelijk overheidsmaatregelen tegen stalbranden

Twee jaar geleden schreven we nog dat een stok achter de deur van de overheid zélf hard nodig was bij een adequate aanpak van stalbranden en nu is het dan eindelijk zover: er komen nieuwe regels.

Twee jaar geleden schreven we nog dat een stok achter de deur van de overheid zélf hard nodig was bij een adequate aanpak van stalbranden en nu is het dan eindelijk zover: er komen nieuwe regels. De Dierenbescherming is blij dat de overheid ten langen leste de handschoen oppakt en houdt de komende jaren een kritische vinger aan de pols.

Demissionair minister Schouten van Landbouw reageerde vorige week op een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid waaruit bleek dat het ministerie onvoldoende prioriteit geeft aan het voorkomen van stalbranden. Daar lijkt nu verandering in te komen. Bedoeling is dat het aantal stalbranden en de vele tienduizenden dodelijke dierlijke slachtoffers die jaarlijks zijn te betreuren in 2026 zijn gehalveerd ten opzichte van 2020.

Verplichte keuring

De meeste dierlijke slachtoffers vallen bij branden veroorzaakt door gebrekkige elektra, schrijft de rijksoverheid in een nieuwsbericht. Daarom worden vanaf 2023 jaarlijkse visuele keuringen van inpandige elektra  en op de daken aangelegde zonnestroominstallaties voor álle stallen verplicht. Daarnaast krijgen de grote veehouderijen iedere drie jaar een uitgebreidere, strengere elektra- en zonnestroomkeuring. Bij de overige veehouderijen is dit om de vijf jaar. Ook moeten de overlevingskansen van dieren worden vergroot. Hoe precies wil de overheid verder onderzoeken.

De meeste dierlijke slachtoffers vallen bij branden veroorzaakt door gebrekkige elektra, schrijft de rijksoverheid in een nieuwsbericht.

Branddetectie

Voor nieuwbouw geldt al sinds april 2014 de eis dat de technische ruimte ingepakt moet worden in een 60 minuten brandwerende schil. Nu wil de minister dit ook gaan verplichten voor ‘grotere veehouderijen’ van vóór april 2014.  Die grotere veehouderijen moeten straks ook preventieve branddetectiesystemen in de technische ruimte te hebben en iemand in dienst hebben die een (brand)veiligheidsmanagementcursus heeft gevolgd. Juist in megastallen komt brand relatief vaak voor en is het aantal slachtoffers meteen enorm groot.

Brandcompartimenten

Stallen zijn ingedeeld in brandcompartimenten, die onderling gescheiden worden door een 60 minuten brandwerende muur. Zo’n compartiment mag 2500 m2 groot zijn en onder voorwaarde nog groter. Bij brand in een veestal met grote brandcompartimenten is het risico groot op veel dierlijke slachtoffers. Daarom wil Schouten een grens gaan stellen aan het aantal dieren per brandcompartiment. Ook zal met het ministerie van Binnenlandse Zaken de mogelijkheid bekeken worden om een maximum grens te stellen aan de grootte van brandcompartimenten in nieuw te bouwen en te verbouwen veestallen.

Stalbranden blijken zich vaak heel snel te verspreiden via de kanalen van luchtwassers. Schouten wil daarom de luchtwasser uit de Maatlat Duurzame Veehouderij schrappen, zodat het bouwen van een luchtwasser niet meer voor belastingaftrek in aanmerking komt.

Zoals gezegd blijft de Dierenbescherming de uitvoering van de plannen nauwlettend volgen. Onduidelijk is bijvoorbeeld vooralsnog wat  verstaan wordt onder ‘grotere veehouderijen’, hoe groot een brandcompartiment straks nog mag zijn en hoeveel dieren daarin mogen worden gehouden, en wanneer sommige nieuwe regels van kracht worden. Bijvoorbeeld waar het gaat om de toepassing van brandwerende materialen en detectie-apparatuur. Concreter dan “in de toekomst” wordt het niet in de kamerbrief.

Meer nieuws

6 juli 2021

Winnaars Deltaplan Veehouderij Awards

De VrijLevenStal, Wroetvarken, veevoerbedrijf Nijsen en het biologische melkveebedrijf De Nieuwenburgt zijn de winnaars van de eerste Deltaplan Veehouderij Awards.

Lees meer

25 januari 2021

Betere monitoring dierenwelzijn in slachthuizen

Om misstanden in slachterijen beter te identificeren en vervolgens te corrigeren, is bij Vion een innovatief en effectief camerasysteem geïmplementeerd.

Lees meer

24 juni 2021

Programma Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag

De middag heeft een positieve insteek, met onder andere de uitreiking van de Deltaplan Veehouderij Awards.

Lees meer

29 maart 2021

Stap richting einde aan doden van eendagshaantjes

Het bedrijf In Ovo maakte vandaag bekend een machine voor geslachtsbepaling van embryo’s in het ei, in de praktijk te hebben gebracht. De Dierenbescherming juicht dit toe.

Lees meer

13 oktober 2021

Strijd voor beter dierenwelzijn in Europa

De Europese dierenwelzijnswetgeving wordt de komende jaren herzien. Dit biedt kansen voor dieren in de vee-industrie.

Lees meer

24 maart 2021

Onderzoeksraad bepleit betere aanpak stalbranden

De Dierenbescherming is het eens met de conclusie dat het terugdringen van stalbranden stokt en de overheid het voortouw moet nemen om tot brandveiligere stallen te komen.

Lees meer

21 september 2021

Eenzijdig beleid staat verduurzaming veehouderij in de weg

De landbouwbegroting is te eenzijdig gericht op het terugdringen van stikstof en broeikasgassen. Dat is niet alleen gevaarlijk voor het dierenwelzijn, maar ook voor de positie van de boer.

Lees meer

10 maart 2021

Schouten steunt idee over Europees welzijnslabel

Het ministerie van LNV werkt samen met de Dierenbescherming en LTO aan het opzetten van een pilot voor een Europees framework voor het ordenen van dierenwelzijnslabels en claims.

Lees meer

15 april 2021

Supermarkten stappen over op 1 ster kip

Albert Heijn, Lidl, Jumbo en PLUS gaan vanaf 2023 alleen nog kip met het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming verkopen. De Dierenbescherming is enorm blij met deze stap.

Lees meer

29 april 2021

6 juli: Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag en Awards

Dinsdag 6 juli organiseert de Dierenbescherming een online Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag. Ook worden voor het eerst de Deltaplan Veehouderij Awards uitgereikt.

Lees meer

2 juni 2021

Nominaties Deltaplan Veehouderij Awards bekend

De twaalf genomineerden voor de allereerste Deltaplan Veehouderij Awards zijn bekend. De winnaars worden dinsdag 6 juli bekend gemaakt tijdens de Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag.

Lees meer

12 februari 2021

Lichamelijke ingreep hanen hopelijk snel verleden tijd

Er lijkt een oplossing nabij voor de vaderdieren van langzamer groeiende vleeskuikens, al is er wel aanvullend onderzoek nodig.

Lees meer
Thanks! Succesvol ingeschreven.