7 november 2022

Convenant Dierwaardige Veehouderij

De Dierenbescherming neemt deel aan de onderhandelingen die moeten leiden tot een dierwaardige veehouderij.

Op initiatief van de rijksoverheid zijn in oktober onderhandelingen van start gegaan om te komen tot een ‘Convenant Dierwaardige Veehouderij’. Dit convenant zal de basis vormen van wetgeving en het doel daarvan is het realiseren van dierwaardige veehouderij. We zijn blij dat wij deelnemen aan deze onderhandelingen en zodoende een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

We gebruiken de zes leidende principes die de Raad voor Dierenaangelegenheden heeft geformuleerd als kapstok:
1. Erkenning intrinsieke waarde van het dier
2. Goede voeding
3. Goede huisvesting
4. Goede gezondheid
5. Natuurlijk gedrag
6. Positieve emotionele toestand

De focus bij de convenantsonderhandelingen zal in eerste instantie op de huisvesting liggen, waarbij men gebruik wil maken van de door Wageningen Universiteit & Research ontwikkelde methode van diergericht ontwerpen. In deze methode worden de belangrijkste behoeften van een dier gebruikt als programma van eisen voor het ontwerp van omgeving en verzorging. Naast huisvesting gaan we ook overleggen over raskeuze, diergezondheid, transport en slacht.

Plannen van de minister

Minister van LNV Piet Adema schrijft in een brief aan de Tweede Kamer van 4 november 2022 dat hij wetgeving wil opstellen om een dierwaardige veehouderij te realiseren. De uitkomsten van de convenantsonderhandelingen wil hij daarin zoveel mogelijk meenemen. Hij wil de definitie van diergericht ontworpen veehouderijsystemen wettelijk vastleggen, net als de tijdshorizon om deze systemen te realiseren. Dit juichen we als Dierenbescherming toe, want diergericht ontwerp is één van de speerpunten van ons Deltaplan Veehouderij. Opmerkelijk is dat hij het vorig jaar geamendeerde artikel 2.1 van de Wet Dieren wil aanpassen, omdat uit juridische analyse zou blijken dat dit niet handhaafbaar is. In plaats daarvan kijkt hij naar twee andere artikelen van de Wet Dieren. Artikel 2.2 wil hij aanpassen om mogelijkheden voor natuurlijk gedrag in de veehouderij te waarborgen. Artikel 2.8 verbiedt het uitvoeren van ingrepen al, maar hierop bestaan nog uitzonderingen en deze wil hij nu heroverwegen.

Deltaplan Veehouderij: het dier centraal

Als Dierenbescherming willen wij via het convenant werken aan een systeemverandering. We willen naar een veehouderijsysteem waarbij dierwaardigheid en positief dierenwelzijn centraal staan. Onze visie hierop staat beschreven in het Deltaplan Veehouderij. Het houdt bijvoorbeeld in:
– dat er gebruik wordt gemaakt van robuustere rassen;
– dat transport van dieren wordt geminimaliseerd;
– dat de omgeving waarin het dier gehouden wordt diergericht ontworpen is;
– en dat lichamelijke ingrepen niet meer nodig zijn.
Dat laatste betekent dat er rekening wordt gehouden met de belangrijkste behoeftes van een diersoort. Denk aan scharrel- en stofbadgedrag bij kippen, grazen bij melkvee en wroeten bij varkens. Maar ook aan zaken zoals voldoende ruimte, daglicht, een gezond stalklimaat, uitloop naar buiten, goed voor de eigen nakomelingen kunnen zorgen, enzovoort.

De Dierenbescherming wil dus dat het dier centraal komt te staan tijdens de convenantsgesprekken. Vervolgens moet gekeken worden naar wat er nodig is om dat te realiseren, en hoe dierwaardigheid ingepast moet worden binnen de bredere verduurzaming van de veehouderij. We zetten ons in voor het stellen van duidelijke, ambitieuze en afrekenbare doelen, en het maken van afspraken over ieders rol en de middelen die ingezet moeten worden om deze doelen te bereiken.

Betrokken partijen

Andere partijen bij de convenantsonderhandelingen zijn Caring Farmers, LTO, NAJK (jonge boeren), POV (varkenshouders), AVINED (pluimveesector), Duurzame Zuivelketen, CBL (supermarkten en foodservice) en het ministerie van LNV. Oud-Tweede Kamerlid en oud-diplomaat Bram van Ojik is onafhankelijk voorzitter bij de onderhandelingen.

Meer nieuws

10 maart 2023

Lely Sphere is geen tovermiddel

Vormt de Lely Sphere een grote stap uit de stikstofcrisis? Volgens de Dierenbescherming is het een nieuwe, dure stikstofmiskoop, die de koeien meer op stal zal houden.

Lees meer

8 november 2022

Koplopers gezocht in diergerichte, duurzame veehouderij

Word Deltaplan Veehouderij Winnaar 2023 en ontvang €5.000,-

Lees meer

29 maart 2021

Stap richting einde aan doden van eendagshaantjes

Het bedrijf In Ovo maakte vandaag bekend een machine voor geslachtsbepaling van embryo’s in het ei, in de praktijk te hebben gebracht. De Dierenbescherming juicht dit toe.

Lees meer

11 juli 2022

Ministers reageren op onze vogelgriepbrief

Minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) rreageerden op de brief over de vogelgriepaanpak.

Lees meer

26 november 2021

Maak concreet plan om veehouderij aan te passen

Nu de Tweede Kamer volgende week debatteert over de begroting voor LNV, roept de Dierenbescherming op om met een concreet, ambitieus plan te komen voor een systeemaanpassingen in de veehouderij.

Lees meer

10 augustus 2022

Brief aan Remkes: ‘Let ook op dierenwelzijn’

Dierenbescherming roept stikstofbemiddelaar Johan Remkes op om ook dierenwelzijn mee te nemen in de stikstofaanpak.

Lees meer

14 februari 2023

Programma Deltaplan Veehouderij Event

Bekijk hier het volledige programma van deze inspirerende dag

Lees meer

11 januari 2022

Win-win-win in de melkveehouderij. Het kán!

Boer Gerjo doet in de derde Koe-Dialoogpodcast uit de doeken hoe zijn integrale benadering goed voor hem, het milieu en zijn dieren uitpakt.

Lees meer

23 februari 2023

Bedenkingen bij DSM’s witte poeder voor koeien

Gaat het middel Bovaer van DSM voor minder methaanuitstoot van de koe op grote schaal toegepast worden? Wat de Dierenbescherming betreft niet.

Lees meer

10 maart 2021

Schouten steunt idee over Europees welzijnslabel

Het ministerie van LNV werkt samen met de Dierenbescherming en LTO aan het opzetten van een pilot voor een Europees framework voor het ordenen van dierenwelzijnslabels en claims.

Lees meer

6 juli 2021

Winnaars Deltaplan Veehouderij Awards

De VrijLevenStal, Wroetvarken, veevoerbedrijf Nijsen en het biologische melkveebedrijf De Nieuwenburgt zijn de winnaars van de eerste Deltaplan Veehouderij Awards.

Lees meer

18 januari 2023

Genomineerden Deltaplan Veehouderij Awards 2023 bekend

De Dierenbescherming maakt op 28 februari de winnaars bekend tijdens het Deltaplan Veehouderij Event

Lees meer

21 september 2021

Eenzijdig beleid staat verduurzaming veehouderij in de weg

De landbouwbegroting is te eenzijdig gericht op het terugdringen van stikstof en broeikasgassen. Dat is niet alleen gevaarlijk voor het dierenwelzijn, maar ook voor de positie van de boer.

Lees meer

25 januari 2021

Betere monitoring dierenwelzijn in slachthuizen

Om misstanden in slachterijen beter te identificeren en vervolgens te corrigeren, is bij Vion een innovatief en effectief camerasysteem geïmplementeerd.

Lees meer

13 maart 2023

Geslaagde dag!

Del­ta­plan Vee­hou­de­rij Event: be­kijk nu de af­ter­mo­vie.

Lees meer

13 oktober 2021

Strijd voor beter dierenwelzijn in Europa

De Europese dierenwelzijnswetgeving wordt de komende jaren herzien. Dit biedt kansen voor dieren in de vee-industrie.

Lees meer
Caring farmers

5 september 2022

We kunnen niet zonder natuur

Namens miljoenen Nederlanders roepen 64 organisaties het kabinet op om door te pakken met natuurherstel

Lees meer

24 februari 2022

Open brief aan Tweede Kamer: “Pak vogelgriep snel aan!”

In een open brief aan de Tweede Kamer doet de Dierenbescherming vandaag in de Volkskrant een dringende oproep om snel aan de slag te gaan met het aanpakken van de vogelgriep.

Lees meer

2 juni 2021

Nominaties Deltaplan Veehouderij Awards bekend

De twaalf genomineerden voor de allereerste Deltaplan Veehouderij Awards zijn bekend. De winnaars worden dinsdag 6 juli bekend gemaakt tijdens de Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag.

Lees meer

28 februari 2023

Winnaars Deltaplan Veehouderij Awards 2023 bekend!

Drie winnaars in het zonnetje gezet tijdens het Deltaplan Veehouderij Event.

Lees meer

15 december 2021

Enthousiasme bij Dierenbescherming over ambities regeerakkoord

De Dierenbescherming reageert enthousiast op de passage in het vandaag gepresenteerde regeerakkoord om te gaan werken aan een ‘dierwaardige veehouderij’.

Lees meer

24 maart 2021

Onderzoeksraad bepleit betere aanpak stalbranden

De Dierenbescherming is het eens met de conclusie dat het terugdringen van stalbranden stokt en de overheid het voortouw moet nemen om tot brandveiligere stallen te komen.

Lees meer

29 april 2021

6 juli: Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag en Awards

Dinsdag 6 juli organiseert de Dierenbescherming een online Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag. Ook worden voor het eerst de Deltaplan Veehouderij Awards uitgereikt.

Lees meer

5 oktober 2022

Goed pleidooi van Remkes voor integrale aanpak

maar ruimte voor voortbestaan vee-industrie onterecht.

Lees meer

11 oktober 2021

Eindelijk overheidsmaatregelen tegen stalbranden

Twee jaar geleden schreven we nog dat een stok achter de deur van de overheid zélf hard nodig was bij een adequate aanpak van stalbranden en nu is het dan eindelijk zover: er komen nieuwe regels.

Lees meer
Plus werkt in korte ketens samen met 1 ster Beter leven varkensboeren

19 mei 2022

Dierenwelzijn is meer dan dierenleed voorkomen

Samen met WUR en Agrivaknet organiseerde de Dierenbescherming op 10 mei een bijeenkomst voor veehouders en agrarisch bedrijfsadviseurs (bijv. veevoeradviseurs en dierenartsen).

Lees meer

22 december 2022

Deltaplan Veehouderij Event

Schrijf je nu in voor het event op 28 februari

Lees meer

14 november 2022

Minister van der Wal bezoekt Livar

Livar is een 3 sterren Beter Leven varkensbedrijf, en vorig jaar genomineerd voor een Deltaplan Veehouderij Award.

Lees meer

15 april 2021

Supermarkten stappen over op 1 ster kip

Albert Heijn, Lidl, Jumbo en PLUS gaan vanaf 2023 alleen nog kip met het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming verkopen. De Dierenbescherming is enorm blij met deze stap.

Lees meer

8 november 2022

Doden van eendagshaantjes moet stoppen

Minister Adema heeft besloten dat de sector hiermee aan de slag moet.

Lees meer

14 juni 2022

Aanpak stikstof: neem ook dierwaardigheid mee

Dat er veel gaat veranderen in de veehouderij staat inmiddels wel vast. Wij pleiten voor het integraal meenemen van dierenwelzijn in deze transitie.

Lees meer

11 maart 2022

10 mei: Bijeenkomst positief welzijn

De Dierenbescherming organiseert samen met WUR en Agrivaknet een bijeenkomst over positief dierenwelzijn in de praktijk

Lees meer

12 februari 2021

Lichamelijke ingreep hanen hopelijk snel verleden tijd

Er lijkt een oplossing nabij voor de vaderdieren van langzamer groeiende vleeskuikens, al is er wel aanvullend onderzoek nodig.

Lees meer

21 oktober 2022

Melkveehouder Henk houdt rekening met dier en milieu

'Meer ruimte om te leven. Beter!' is net als vorig jaar het belangrijkste motto in de campagne tijdens de Beter Leven week.

Lees meer

14 april 2023

Wat is dierenwelzijn?

Dierenwelzijn is geen zaak van gevoelens en liefde voor dieren.

Lees meer

24 juni 2021

Programma Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag

De middag heeft een positieve insteek, met onder andere de uitreiking van de Deltaplan Veehouderij Awards.

Lees meer
Thanks! Succesvol ingeschreven.