8 april 2024

Genomineerden Deltaplan Veehouderij Awards 2024 bekend

De twaalf genomineerden die in aanmerking komen voor een Deltaplan Veehouderij Award 2024 zijn bekend. Bekijk wie en waarom ze zijn genomineerd.

Initiatiefnemers en ondernemers, die aansluiten bij een van de vier transitiepaden uit het Deltaplan Veehouderij, konden zich de afgelopen weken opgeven voor de Deltaplan Veehouderij Awards 2024. Net als voorgaande jaren bevestigen de inschrijvingen dat er in Nederland veel mooie en moedige initiatieven zijn. Die zetten we graag in het zonnetje!

Per transitiepad heeft de vakjury drie genomineerden gekozen. De jury bestaat dit jaar uit: Monique Bestman (onderzoeker duurzame veehouderij Louis Bolk Instituut), Denise Dijkhof (teammanager vers bij PLUS Retail), Ingeborg Haagsma-Boels (lector eiwittransitie in voeding bij HAS Green Academy), Jeroen van de Hurk (sectormanager food & agri Rabobank), Johan Leenders (eigenaar Oranjehoen en winnaar transitiepad 4 in 2023), Elsbeth Stassen (emeritus hoogleraar dier en samenleving Wageningen Universiteit), Maurits Steverink (eigenaar True Food Projects), Karel van der Velden (business development manager Nijsen), Anne-Corine Vlaardingerbroek (group sustainability & corporate affairs manager Royal De Heus), Bert van den Berg (programmamanager veehouderij Dierenbescherming) en Gemma Willemsen (corporate strategisch adviseur Dierenbescherming).

In totaal heeft de jury twaalf genomineerden gekozen waarvan vier kans maken op de titel ‘Deltaplan Veehouderij Winnaar 2024’ met bijbehorende award en een geldbedrag van 5.000 euro, mogelijk gemaakt door het Barth-Misset Fonds. De awards worden uitgereikt tijdens het Deltaplan Veehouderij Event op maandag 3 juni in het Openluchtmuseum Arnhem.

De genomineerden per transitiepad

Transitiepad 1. Diervriendelijke en integraal duurzame veehouderij

Nieske’s Erf
Een biologisch varkensbedrijf met een nieuwe vorm van huisvesting die in Nederland nog niet bestond, namelijk een open stal met daarin hutten voor zeugen en biggen. Het ontwerp is ontstaan door te kijken naar de behoeftes van het dier en dit is zo goed mogelijk te combineren met milieuaspecten. De stal heeft onder andere een nieuw ontworpen bolle mestband waarmee de mest direct gescheiden wordt en dagelijks uit de stal verwijderd wordt.

KipUP
KipUp is een methode om het welzijn van legkippen in beeld te brengen en te verbeteren. Het is ontstaan uit de behoefte van een pluimveedierenarts om een diergebonden welzijnsmeting uit te voeren. Met KipUp worden naast de huisvesting nog vijf andere onderdelen gemeten: het gedrag, de actuele verrijking, diergebondenmetingen zoals borstbeenfracturen, poot verwondingen en afwijkende conditie, het verenkleed en tenslotte de bloedluis-situatie in de stal.

KalverenENWeij
Begin 2023 is een innovatief huisvestingssysteem voor jonge kalveren ontwikkeld; KalverenENWeij. Hier genieten de kalveren van ruimte, licht, buitenlucht en onbeperkte melkopname in sociaal verband met leeftijdsgenoten. De dieren verblijven in een royaal aangelegde buitenruimte van zand. Bovendien hebben de kalveren onbeperkt een schuilhut tot hun beschikking voor beschutting en droog onderkomen.

Transitiepad 2. Van verspillende carnivoren naar waarderende omnivoren

Ode aan de Os
Met ‘Ode aan de Os’ willen vijf Achterhoekse melkveehouders meerwaarde creëren voor stierkalveren uit de melkveehouderij. Stierkalveren worden gecastreerd zodat ze 1000 dagen lang graslandpercelen in de Achterhoek & Liemers kunnen benutten die nu niet of nauwelijks worden gebruikt. De graslanden worden extensief benut. ‘Ode aan de Os’ probeert ossenvlees als nieuw normaal op de kaart van restaurants in de Achterhoek te zetten om zo stiertjes uit de melkveesector nut en een beter leven te geven.

Those Vegan Cowboys
Those Vegan Cowboys maken zuivelidentieke kaas zonder dieren. Het belangrijke kaaseiwit, caseïne, wordt gemaakt door precisiefermentatie. Precisiefermentatie kan vergeleken worden met het brouwen van bier. Er wordt ook gebruikt gemaakt van microbieel. In 2023 konden de Vegan Cowboys zelf de eerste zachte kazen proeven.

Vermaat
In een “100 Days to Zero Food Waste” challenge trachten vier partijen, Deloitte, Vermaat, Orbisk en Too Good To Go, gezamenlijk in een keten voedselverspilling tegen te gaan. Ze hebben een zogenaamd playbook ontwikkeld om in 100 dagen voedselverspilling in restaurants naar nul terug te brengen. De werkwijze is voor elk restaurant vrij toegankelijk zodat ze direct kunnen starten met het reduceren van voedselverspilling.

Transitiepad 3. Vernieuwende verbindingen tussen productie en consumptie

Krull varken
In Krull varkensstallen verblijven de vleesvarkens in grote groepen in wroetstallen met een dichte vloer voorzien van een dik pak strooisel waarin de varkens kunnen wroeten. Er is een nauwe samenwerking tussen de diverse schakels binnen de keten, zoals de voerleverancier, vermeerderaars, vleesvarkenshouders, transporteurs, slachterij, grossiers en slagers.

De Groene Weg BV
De Groene Weg slagers zijn gestart met het houden van runderen voor de productie van biologisch rundvlees uit Nederland. Met dit initiatief kunnen Nederlandse biologische melkveehouders hun kalveren in Nederland biologisch op laten groeien. De kalveren van biologische melkveehouders worden op natuurgronden gehouden nadat ze eerst 90 dagen op het melkveebedrijf zijn gebleven. De verwachting is dat de runderen tussen de 2 en 2,5 jaar oud worden. De Groene Weg biedt alle schakels in de keten, net als de andere ketens van de vleesleverancier, een eerlijke prijs en langetermijnperspectief.

De Fryske
De Fryske bewijst dat het wél kan: op zo’n manier kaas maken dat de natuur herstelt, de boer fatsoenlijk verdient en zowel de koe als de weidevogel gelukkig zijn. Bij de Fryske hebben koeien 180 dagen weidegang en wordt samengewerkt in de keten om zo de boer een verdienmodel te geven en de kaas voor een normale prijs te kunnen verkopen. De Fryske oprichter Catharinus Wierda is kaasmaker met een missie. En met succes, de Fryske wordt overal in Friesland verkocht, ligt landelijk in de schappen bij Albert Heijn en wint internationale prijzen voor de smaak.

Transitiepad 4. Kwaliteitsproductie voor een zelfvoorzienende regio

Het Landleven, fam. Luring (heeft zich teruggetrokken uit de competitie)
De familie Luring is de 11e generatie in de familie op Bio-boerderij Het Landleven. De familie voert het bedrijf onder het motto “vooruit naar vroeger”. Ze streven naar gesloten kringlopen. Eind 2022 zette het bedrijf een stap naar nog natuurlijker en extensiever werken, sindsdien wordt er biologisch dynamisch gewerkt. De koeien worden gehouden in een ronde stal op stro. De koeien mogen de hoorns houden. Ze hebben een eigen kaasmakerij en verkopen de zuivelproducten onder het merk Westerwolds GOUD.

VrijLevenStal Heerlijkheid Linde
Sinds medio 2022 draait het in de Heerlijkheid Linde om de ontmoeting tussen consument en producent. Het is een grondgebonden en biologisch melkveebedrijf dat 40 voornamelijk Fleckviehkoeien houden in een ronde VrijLevenStal. Ze hebben een duurzame en diervriendelijke bedrijfsvoering. Ze verkopen hun producten rechtstreeks aan de inwoners van Deventer, de Vijfhoek en de dorpen daaromheen. De koeien hebben altijd vrije toegang tot de wei en door middel van een uniek stalsysteem (in de bodem van de stal) wordt mest en urine bij de bron gescheiden. Dat gebeurt door een drainagesysteem en een “beddingcleaner” wat stikstofemissie reduceert.

Caring Movement
In 2017 richtten de Caring Vets zich op en riepen zij dierenartsen om compassie voor dieren terug te brengen in het beroep. Sindsdien zetten zij zich in voor een transitie naar een volledig extensieve veehouderij, verbetering van dierenwelzijn en meer aandacht hiervoor op de universiteit. Daar kwamen in 2019 de Caring Farmers bij. Zij pleiten voor een natuurinclusieve dierwaardige kringlooplandbouw. En omdat boeren dat niet alleen kunnen, doen ze dat samen met consumenten, NGO’s, wetenschappers en ketenpartners. In 2022 kwamen daar tenslotte de Caring Doctors bij. Zij willen meer aandacht voor een gezond dieet en gezonde leefomgeving binnen de zorg. Het EAT-Lancet dieet met meer plantaardige eiwitten en gezonde en onbespoten groenten van eigen land, draagt bij aan gezondere mensen, een gezonde planeet en verlaagt de zorgkosten aanzienlijk. Vorig jaar kwamen zij samen in de Caring Movement. De missie van de Caring Movement: “Een voedselsysteem dat zorgt voor gezonde mensen, dieren en een gezonde planeet. Dat is een voedselsysteem waarin dieren een veel kleinere rol hebben én met compassie worden behandeld.”

Kom ook naar het Deltaplan Veehouderij Event

Het Deltaplan Veehouderij Event vindt plaats op maandag 3 juni a.s. in het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem. Doel van het event is elkaar ontmoeten, inspireren en samen te werken aan een diervriendelijkere en duurzamere veehouderij. En uiteraard heeft de uitreiking van de awards een prominente plek binnen het programma.

Het thema van dit jaar is: Boer-, milieu- én diervriendelijker, een gedeelde uitdaging! Keynote spreker Alex Datema, directeur Food & Agri Nederland bij de Rabobank, gaat hier dieper op in en het thema staat ook centraal in de paneldiscussie. Bezoekers kunnen vervolgens kiezen uit diverse strobaalsessies en afsluiten met een borrel. Lijkt dit je interessant? Meld je dan hier aan!

 

Meer nieuws

24 maart 2021

Onderzoeksraad bepleit betere aanpak stalbranden

De Dierenbescherming is het eens met de conclusie dat het terugdringen van stalbranden stokt en de overheid het voortouw moet nemen om tot brandveiligere stallen te komen.

Lees meer
Caring farmers

5 september 2022

We kunnen niet zonder natuur

Namens miljoenen Nederlanders roepen 64 organisaties het kabinet op om door te pakken met natuurherstel

Lees meer

1 maart 2024

Dieren en maatschappij verdienen een dierwaardige veehouderij

De vaste Tweede Kamercommissie buigt zich binnenkort over de vraag of en hoe er stappen gezet gaan worden naar een dierwaardige veehouderij.

Lees meer

2 juni 2021

Nominaties Deltaplan Veehouderij Awards bekend

De twaalf genomineerden voor de allereerste Deltaplan Veehouderij Awards zijn bekend. De winnaars worden dinsdag 6 juli bekend gemaakt tijdens de Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag.

Lees meer

10 augustus 2022

Brief aan Remkes: ‘Let ook op dierenwelzijn’

Dierenbescherming roept stikstofbemiddelaar Johan Remkes op om ook dierenwelzijn mee te nemen in de stikstofaanpak.

Lees meer

10 maart 2021

Schouten steunt idee over Europees welzijnslabel

Het ministerie van LNV werkt samen met de Dierenbescherming en LTO aan het opzetten van een pilot voor een Europees framework voor het ordenen van dierenwelzijnslabels en claims.

Lees meer

8 november 2022

Koplopers gezocht in diergerichte, duurzame veehouderij

Word Deltaplan Veehouderij Winnaar 2023 en ontvang €5.000,-

Lees meer

11 maart 2022

10 mei: Bijeenkomst positief welzijn

De Dierenbescherming organiseert samen met WUR en Agrivaknet een bijeenkomst over positief dierenwelzijn in de praktijk

Lees meer

12 februari 2021

Lichamelijke ingreep hanen hopelijk snel verleden tijd

Er lijkt een oplossing nabij voor de vaderdieren van langzamer groeiende vleeskuikens, al is er wel aanvullend onderzoek nodig.

Lees meer

14 februari 2023

Programma Deltaplan Veehouderij Event

Bekijk hier het volledige programma van deze inspirerende dag

Lees meer

29 april 2021

6 juli: Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag en Awards

Dinsdag 6 juli organiseert de Dierenbescherming een online Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag. Ook worden voor het eerst de Deltaplan Veehouderij Awards uitgereikt.

Lees meer

11 oktober 2021

Eindelijk overheidsmaatregelen tegen stalbranden

Twee jaar geleden schreven we nog dat een stok achter de deur van de overheid zélf hard nodig was bij een adequate aanpak van stalbranden en nu is het dan eindelijk zover: er komen nieuwe regels.

Lees meer

14 april 2023

Wat is dierenwelzijn?

Dierenwelzijn is geen zaak van gevoelens en liefde voor dieren.

Lees meer

14 november 2022

Minister van der Wal bezoekt Livar

Livar is een 3 sterren Beter Leven varkensbedrijf, en vorig jaar genomineerd voor een Deltaplan Veehouderij Award.

Lees meer

6 juli 2021

Winnaars Deltaplan Veehouderij Awards

De VrijLevenStal, Wroetvarken, veevoerbedrijf Nijsen en het biologische melkveebedrijf De Nieuwenburgt zijn de winnaars van de eerste Deltaplan Veehouderij Awards.

Lees meer

30 maart 2023

Studies tonen kansen voor beter verdienmodel boeren

In de discussie over de transitie naar een dierwaardige veehouderij, hoort wat de Dierenbescherming betreft ook een goed verdienmodel voor de boeren.

Lees meer

21 april 2023

Stikstofdiscussie gaat weinig over dierenwelzijn

Dierenbescherming, natuurorganisaties en boeren starten campagne 'Ook Onze Transitie'.

Lees meer

4 december 2023

Terugdringen emissies moet ook winst zijn voor dierenwelzijn

Deelname Dierenbescherming aan Regieorgaan Emissiereductie Duurzame Veehouderij

Lees meer

14 maart 2024

Kom ook naar het Deltaplan Veehouderij Event 2024

Ook dit jaar vindt het Deltaplan Veehouderij Event plaats. Het belooft weer een mooie dag te worden. Er is een beperkt aantal plaatsen dus geef je nu alvast op!

Lees meer

8 januari 2024

Stappen om te stoppen met doden eendagshaantjes

Jaarlijks worden in Nederland zo’n 40 miljoen haantjes van legrassen gedood. Steeds meer partijen vinden dit niet ethisch verantwoord. Wat zijn de alternatieven?

Lees meer
Winnaars Deltaplan Veehouderij Awards 2023: Kalverliefde, Oranjehoen, Samsom Wilnis VOF.

26 januari 2024

Win jij dit jaar een Deltaplan Veehouderij Award?

Ook in 2024 reikt de Dierenbescherming de
Deltaplan Veehouderij Awards uit. Ken of ben jij een koploper? Geef je dan snel op!

Lees meer

28 september 2023

Brabantse dwang tot luchtwasser gemiste kans

Luchtwassers bestrijden wel de symptomen van ammoniakuitstoot maar pakken deze niet bij de bron aan en doen niets voor een beter dierenwelzijn. Dierenbescherming pleit voor alternatieven.

Lees meer

7 november 2022

Convenant Dierwaardige Veehouderij

De Dierenbescherming neemt deel aan de onderhandelingen die moeten leiden tot een dierwaardige veehouderij.

Lees meer

13 oktober 2023

Kalverliefde timmert aan de weg

Kalverliefde is een uniek concept dat op steeds meer plekken wordt verkocht. Dat is goed nieuws voor de koe maar ook voor boeren die kalveren het liefst zo lang mogelijk bij de koe houden.

Lees meer

21 oktober 2022

Melkveehouder Henk houdt rekening met dier en milieu

'Meer ruimte om te leven. Beter!' is net als vorig jaar het belangrijkste motto in de campagne tijdens de Beter Leven week.

Lees meer

8 november 2022

Doden van eendagshaantjes moet stoppen

Minister Adema heeft besloten dat de sector hiermee aan de slag moet.

Lees meer

11 juli 2022

Ministers reageren op onze vogelgriepbrief

Minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) rreageerden op de brief over de vogelgriepaanpak.

Lees meer

6 mei 2024

Programma Deltaplan Veehouderij Event 2024

Het programma van het Deltaplan Veehouderij Event 2024 is bekend. Het belooft weer een geweldige dag te worden.

Lees meer

15 december 2021

Enthousiasme bij Dierenbescherming over ambities regeerakkoord

De Dierenbescherming reageert enthousiast op de passage in het vandaag gepresenteerde regeerakkoord om te gaan werken aan een ‘dierwaardige veehouderij’.

Lees meer

24 februari 2022

Open brief aan Tweede Kamer: “Pak vogelgriep snel aan!”

In een open brief aan de Tweede Kamer doet de Dierenbescherming vandaag in de Volkskrant een dringende oproep om snel aan de slag te gaan met het aanpakken van de vogelgriep.

Lees meer

26 november 2021

Maak concreet plan om veehouderij aan te passen

Nu de Tweede Kamer volgende week debatteert over de begroting voor LNV, roept de Dierenbescherming op om met een concreet, ambitieus plan te komen voor een systeemaanpassingen in de veehouderij.

Lees meer

14 februari 2024

Aandacht voor dierenwelzijn ontbreekt in plannen provincies

Reageer ook op het ontwerpprogramma Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zodat provincies dierenwelzijn opnemen in hun plannen.

Lees meer

18 januari 2023

Genomineerden Deltaplan Veehouderij Awards 2023 bekend

De Dierenbescherming maakt op 28 februari de winnaars bekend tijdens het Deltaplan Veehouderij Event

Lees meer

13 maart 2023

Geslaagde dag!

Del­ta­plan Vee­hou­de­rij Event: be­kijk nu de af­ter­mo­vie.

Lees meer

10 maart 2023

Lely Sphere is geen tovermiddel

Vormt de Lely Sphere een grote stap uit de stikstofcrisis? Volgens de Dierenbescherming is het een nieuwe, dure stikstofmiskoop, die de koeien meer op stal zal houden.

Lees meer

22 december 2022

Deltaplan Veehouderij Event

Schrijf je nu in voor het event op 28 februari

Lees meer

17 januari 2024

Dierenbescherming op Grüne Woche

Samen met SBLk, Vion, Deloitte en MSD Animal Health laat de Dierenbescherming goede voorbeelden zien op de Grüne Woche. (For the German en English report 'Added Value' and video see text below.)

Lees meer

24 juni 2021

Programma Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag

De middag heeft een positieve insteek, met onder andere de uitreiking van de Deltaplan Veehouderij Awards.

Lees meer

14 juni 2022

Aanpak stikstof: neem ook dierwaardigheid mee

Dat er veel gaat veranderen in de veehouderij staat inmiddels wel vast. Wij pleiten voor het integraal meenemen van dierenwelzijn in deze transitie.

Lees meer

13 juni 2023

Zonvarken in de schappen van de Jumbo

Zonvarken ligt vanaf deze week bij de Jumbo. Deze innovatieve 3 sterren Beter Leven varkensboerderij richt zich op dierenwelzijn, het milieu en op de boer.

Lees meer

11 januari 2022

Win-win-win in de melkveehouderij. Het kán!

Boer Gerjo doet in de derde Koe-Dialoogpodcast uit de doeken hoe zijn integrale benadering goed voor hem, het milieu en zijn dieren uitpakt.

Lees meer

29 maart 2021

Stap richting einde aan doden van eendagshaantjes

Het bedrijf In Ovo maakte vandaag bekend een machine voor geslachtsbepaling van embryo’s in het ei, in de praktijk te hebben gebracht. De Dierenbescherming juicht dit toe.

Lees meer

28 februari 2023

Winnaars Deltaplan Veehouderij Awards 2023 bekend!

Drie winnaars in het zonnetje gezet tijdens het Deltaplan Veehouderij Event.

Lees meer

23 februari 2023

Bedenkingen bij DSM’s witte poeder voor koeien

Gaat het middel Bovaer van DSM voor minder methaanuitstoot van de koe op grote schaal toegepast worden? Wat de Dierenbescherming betreft niet.

Lees meer

25 januari 2021

Betere monitoring dierenwelzijn in slachthuizen

Om misstanden in slachterijen beter te identificeren en vervolgens te corrigeren, is bij Vion een innovatief en effectief camerasysteem geïmplementeerd.

Lees meer

4 oktober 2023

De rol van voorlopers in de veehouderij; Van de Voort met Remeker kaas bijvoorbeeld

Kennis en ervaring van voorlopers, zoals De Groote Voort, helpt reguliere bedrijven sneller om te schakelen. De overheid speelt daarin ook een belangrijke rol.

Lees meer

5 oktober 2022

Goed pleidooi van Remkes voor integrale aanpak

maar ruimte voor voortbestaan vee-industrie onterecht.

Lees meer

15 april 2021

Supermarkten stappen over op 1 ster kip

Albert Heijn, Lidl, Jumbo en PLUS gaan vanaf 2023 alleen nog kip met het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming verkopen. De Dierenbescherming is enorm blij met deze stap.

Lees meer

23 augustus 2023

Veehouder Kees Schutte eerste melkveehouder 2 sterren Beter Leven keurmerk

“Het 2 sterren Beter Leven keurmerk daagt ons nog meer uit het landschap en de boerderij als een geheel te zien. Boeren is immers meer dan een koe in de wei”

Lees meer

21 september 2021

Eenzijdig beleid staat verduurzaming veehouderij in de weg

De landbouwbegroting is te eenzijdig gericht op het terugdringen van stikstof en broeikasgassen. Dat is niet alleen gevaarlijk voor het dierenwelzijn, maar ook voor de positie van de boer.

Lees meer
Plus werkt in korte ketens samen met 1 ster Beter leven varkensboeren

19 mei 2022

Dierenwelzijn is meer dan dierenleed voorkomen

Samen met WUR en Agrivaknet organiseerde de Dierenbescherming op 10 mei een bijeenkomst voor veehouders en agrarisch bedrijfsadviseurs (bijv. veevoeradviseurs en dierenartsen).

Lees meer

13 oktober 2021

Strijd voor beter dierenwelzijn in Europa

De Europese dierenwelzijnswetgeving wordt de komende jaren herzien. Dit biedt kansen voor dieren in de vee-industrie.

Lees meer
Thanks! Succesvol ingeschreven.