13 oktober 2021

Strijd voor beter dierenwelzijn in Europa

De Europese dierenwelzijnswetgeving wordt de komende jaren herzien. Dit biedt kansen voor dieren in de vee-industrie.

De Europese dierenwelzijnswetgeving wordt de komende jaren herzien. Dit biedt kansen voor dieren in de vee-industrie. Onze koepelorganisatie Eurogroup for Animals spant zich enorm in om ervoor te zorgen dat deze nieuwe wetgeving voor de dieren zo gunstig mogelijk uitpakt. Met de campagne en petitie No Animal Left Behind heeft ze alvast een krachtig signaal afgegeven richting Europese Unie. De petitie is onlangs afgesloten met 198,245 handtekeningen.

Position Paper vooruitstrevende landen

Ook Nederland stuurt aan op betere wetgeving en heeft samen met Zweden, Duitsland, Denemarken en België een position paper opgesteld voor de Europese Commissie. Hierin staan punten die in de herziening van de wetgeving volgens hen geregeld zouden moeten worden. De Dierenbescherming staat achter veel van deze punten. Zo steunen de landen bijvoorbeeld de Stop de Kooien actie en pleiten zij onder meer voor een verbod op kooien voor leghennen en kraamboxen waarin zeugen niet vrij rond kunnen lopen.

Betere wetgeving voor alle dieren

Een ander sterk punt is dat er wordt gevraagd om meer diersoort-specifieke dierenwelzijnswetgeving. Op dit moment is er in Europa alleen specifieke wetgeving voor vleeskuikens, leghennen, kalveren en varkens. Voor andere diersoorten zijn er slechts een aantal algemene voorschriften, maar deze zijn onvoldoende om een goed niveau van welzijn te bereiken. Er moet daarom ook specifieke wetgeving komen voor bijvoorbeeld melkkoeien, konijnen, opfokhennen en vissen in aquacultuur.

Belangrijke punten ontbreken

De landen doen in de brief concrete voorstellen voor wat er in de nieuwe EU-wetgeving zou moeten staan. Veel van deze punten onderschrijven wij, zoals lagere bezetting in varkensstallen, het uitfaseren van snavelbehandeling bij leghennen, en groepshuisvesting van kalveren. Echter, er ontbreken ook belangrijke punten, zoals verplicht inzetten op trager groeiende vleeskuikenrassen in plaats van plofkippen, of het stoppen met castreren en staart couperen van varkens en onthoornen van runderen. Ook wordt nergens gesproken over toegang tot een (overdekte) uitloop of weidegang.

Ondanks deze verbeterpunten zijn de Dierenbescherming en Eurogroup for Animals blij dat deze landen zich proactief uitspreken voor betere Europese dierenwelzijnswetgeving. In een persbericht vraagt Eurogroup for Animals de Europese Commissie om de input van deze landen mee te nemen en met ambitieuze voorstellen voor nieuwe wetgeving te komen.

Meer nieuws

24 maart 2021

Onderzoeksraad bepleit betere aanpak stalbranden

De Dierenbescherming is het eens met de conclusie dat het terugdringen van stalbranden stokt en de overheid het voortouw moet nemen om tot brandveiligere stallen te komen.

Lees meer

24 juni 2021

Programma Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag

De middag heeft een positieve insteek, met onder andere de uitreiking van de Deltaplan Veehouderij Awards.

Lees meer

21 september 2021

Eenzijdig beleid staat verduurzaming veehouderij in de weg

De landbouwbegroting is te eenzijdig gericht op het terugdringen van stikstof en broeikasgassen. Dat is niet alleen gevaarlijk voor het dierenwelzijn, maar ook voor de positie van de boer.

Lees meer

29 april 2021

6 juli: Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag en Awards

Dinsdag 6 juli organiseert de Dierenbescherming een online Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag. Ook worden voor het eerst de Deltaplan Veehouderij Awards uitgereikt.

Lees meer

6 juli 2021

Winnaars Deltaplan Veehouderij Awards

De VrijLevenStal, Wroetvarken, veevoerbedrijf Nijsen en het biologische melkveebedrijf De Nieuwenburgt zijn de winnaars van de eerste Deltaplan Veehouderij Awards.

Lees meer

25 januari 2021

Betere monitoring dierenwelzijn in slachthuizen

Om misstanden in slachterijen beter te identificeren en vervolgens te corrigeren, is bij Vion een innovatief en effectief camerasysteem geïmplementeerd.

Lees meer

29 maart 2021

Stap richting einde aan doden van eendagshaantjes

Het bedrijf In Ovo maakte vandaag bekend een machine voor geslachtsbepaling van embryo’s in het ei, in de praktijk te hebben gebracht. De Dierenbescherming juicht dit toe.

Lees meer

15 april 2021

Supermarkten stappen over op 1 ster kip

Albert Heijn, Lidl, Jumbo en PLUS gaan vanaf 2023 alleen nog kip met het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming verkopen. De Dierenbescherming is enorm blij met deze stap.

Lees meer

10 maart 2021

Schouten steunt idee over Europees welzijnslabel

Het ministerie van LNV werkt samen met de Dierenbescherming en LTO aan het opzetten van een pilot voor een Europees framework voor het ordenen van dierenwelzijnslabels en claims.

Lees meer

2 juni 2021

Nominaties Deltaplan Veehouderij Awards bekend

De twaalf genomineerden voor de allereerste Deltaplan Veehouderij Awards zijn bekend. De winnaars worden dinsdag 6 juli bekend gemaakt tijdens de Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag.

Lees meer

11 oktober 2021

Eindelijk overheidsmaatregelen tegen stalbranden

Twee jaar geleden schreven we nog dat een stok achter de deur van de overheid zélf hard nodig was bij een adequate aanpak van stalbranden en nu is het dan eindelijk zover: er komen nieuwe regels.

Lees meer

12 februari 2021

Lichamelijke ingreep hanen hopelijk snel verleden tijd

Er lijkt een oplossing nabij voor de vaderdieren van langzamer groeiende vleeskuikens, al is er wel aanvullend onderzoek nodig.

Lees meer
Thanks! Succesvol ingeschreven.