12 februari 2021

Lichamelijke ingreep hanen hopelijk snel verleden tijd

Er lijkt een oplossing nabij voor de vaderdieren van langzamer groeiende vleeskuikens, al is er wel aanvullend onderzoek nodig.

Lichamelijke ingrepen bij dieren zijn officieel sinds 1996 verboden. Maar sindsdien wordt voor tal van ingrepen steeds opnieuw tijdelijk ontheffing gegeven, omdat stoppen met de ingreep nog niet lukt. Denk aan het couperen van varkensstaarten en het onthoornen van runderen. Het uitfaseren daarvan is niet zo eenvoudig, omdat het vaak met andere dierenwelzijnsproblemen gepaard gaat. Een wat onbekendere ingreep is het met een heet mes dichtschroeien van de achterste teen van de vaderdieren van vleeskuikens. Er lijkt een oplossing nabij voor de vaderdieren van langzamer groeiende vleeskuikens, al is er wel aanvullend onderzoek nodig. Voor de vaders van snelgroeiende vleeskuikens is dit wat ingewikkelder; reden te meer om de omschakeling naar trager groeiende rassen te maken.

Stuurgroep ingrepen pluimvee

De Dierenbescherming is sinds de start in 2006 betrokken bij de Stuurgroep Ingrepen Pluimvee. Het doel van deze stuurgroep is om te beoordelen wanneer ingrepen bij pluimvee verantwoord achterwege gelaten kunnen worden, de minister daarover te adviseren en onderzoek te laten uitvoeren dat daaraan bijdraagt. De stuurgroep bestaat verder uit vertegenwoordigers van de pluimveesector en het ministerie van LNV, en wordt geadviseerd door onderzoekers.

Na advies van deze stuurgroep werd in 2019 besloten tot een verbod op snavelbehandeling bij leghennen. Helaas is het nog niet zover voor de ingreep aan de achterste teen van mannelijke vleeskuikenouderdieren. Vleeskuikenouderdieren zijn de hanen en hennen die de eieren produceren waar vervolgens vleeskuikens uit voortkomen. Met hun tenen kunnen de hanen bij het paren de hennen ernstig verwonden. De teen wordt daarom bij de vaderdieren als eendagskuiken tegen een heet mes gehouden, waardoor deze zich niet verder ontwikkelt. Dit is een pijnlijke ingreep, en zorgt voor een blijvende verandering aan het dier.

Complicaties bij het afschaffen van het verwijderen van de achterste teen

Om te onderzoeken of de ingreep aan de teen achterwege gelaten kan worden zonder grote nadelige effecten op het welzijn van de hennen, werd dit bij vier groepen ouderdieren uitgeprobeerd. Twee groepen met ouderdieren van snelgroeiende vleeskuikens, en twee groepen ouderdieren van trager groeiende vleeskuikens. Onderzoekers keken wat het achterwege laten van de ingreep voor effecten had op het welzijn van de hennen. Bij de snelgroeiende ouderdieren zorgde dit voor veel verwondingen en verhoogde sterfte. Daarom wil de stuurgroep dat er weer een ontheffing wordt gegeven voor een periode van 5 jaar, waarin onderzoek gedaan moet worden naar maatregelen waardoor de ingreep hopelijk toch op een verantwoorde manier achterwege gelaten kan worden. Mocht dit niet lukken, dan is dat een extra argument om over te stappen van plofkippen op trager groeiende rassen.

Uitfasering van de ingreep

Bij de ouderdieren van de trager groeiende vleeskuikens werden namelijk geen problemen met verwondingen of meer sterfte gevonden. Dat zou kunnen komen omdat de hennen in deze groepen veel kleiner zijn dan de hanen, waardoor de hanen bij het paren met hun poten op de grond kunnen blijven staan in plaats van dat ze zich moeten vastklampen aan de hennen. Dit resultaat is een belangrijke stap in het uitfaseren van de ingreep. Omdat er pas twee groepen dieren zijn gevolgd, heeft de stuurgroep wel geadviseerd de komende jaren meer groepen op te volgen, ook groepen van andere rassen. Het is nu aan demissionair minister Schouten of zij dit advies overneemt. Hopelijk kunnen we over een paar jaar definitief afscheid nemen van de behandeling van de achterste teen.

Meer nieuws

25 januari 2021

Betere monitoring dierenwelzijn in slachthuizen

Om misstanden in slachterijen beter te identificeren en vervolgens te corrigeren, is bij Vion een innovatief en effectief camerasysteem geïmplementeerd.

Lees meer

13 oktober 2021

Strijd voor beter dierenwelzijn in Europa

De Europese dierenwelzijnswetgeving wordt de komende jaren herzien. Dit biedt kansen voor dieren in de vee-industrie.

Lees meer

6 juli 2021

Winnaars Deltaplan Veehouderij Awards

De VrijLevenStal, Wroetvarken, veevoerbedrijf Nijsen en het biologische melkveebedrijf De Nieuwenburgt zijn de winnaars van de eerste Deltaplan Veehouderij Awards.

Lees meer

11 oktober 2021

Eindelijk overheidsmaatregelen tegen stalbranden

Twee jaar geleden schreven we nog dat een stok achter de deur van de overheid zélf hard nodig was bij een adequate aanpak van stalbranden en nu is het dan eindelijk zover: er komen nieuwe regels.

Lees meer

24 maart 2021

Onderzoeksraad bepleit betere aanpak stalbranden

De Dierenbescherming is het eens met de conclusie dat het terugdringen van stalbranden stokt en de overheid het voortouw moet nemen om tot brandveiligere stallen te komen.

Lees meer

21 september 2021

Eenzijdig beleid staat verduurzaming veehouderij in de weg

De landbouwbegroting is te eenzijdig gericht op het terugdringen van stikstof en broeikasgassen. Dat is niet alleen gevaarlijk voor het dierenwelzijn, maar ook voor de positie van de boer.

Lees meer

2 juni 2021

Nominaties Deltaplan Veehouderij Awards bekend

De twaalf genomineerden voor de allereerste Deltaplan Veehouderij Awards zijn bekend. De winnaars worden dinsdag 6 juli bekend gemaakt tijdens de Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag.

Lees meer

24 juni 2021

Programma Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag

De middag heeft een positieve insteek, met onder andere de uitreiking van de Deltaplan Veehouderij Awards.

Lees meer

29 maart 2021

Stap richting einde aan doden van eendagshaantjes

Het bedrijf In Ovo maakte vandaag bekend een machine voor geslachtsbepaling van embryo’s in het ei, in de praktijk te hebben gebracht. De Dierenbescherming juicht dit toe.

Lees meer

29 april 2021

6 juli: Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag en Awards

Dinsdag 6 juli organiseert de Dierenbescherming een online Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag. Ook worden voor het eerst de Deltaplan Veehouderij Awards uitgereikt.

Lees meer

15 april 2021

Supermarkten stappen over op 1 ster kip

Albert Heijn, Lidl, Jumbo en PLUS gaan vanaf 2023 alleen nog kip met het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming verkopen. De Dierenbescherming is enorm blij met deze stap.

Lees meer

10 maart 2021

Schouten steunt idee over Europees welzijnslabel

Het ministerie van LNV werkt samen met de Dierenbescherming en LTO aan het opzetten van een pilot voor een Europees framework voor het ordenen van dierenwelzijnslabels en claims.

Lees meer
Thanks! Succesvol ingeschreven.