29 april 2021

6 juli: Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag en Awards

Dinsdag 6 juli organiseert de Dierenbescherming een online Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag. Ook worden voor het eerst de Deltaplan Veehouderij Awards uitgereikt.

Dinsdag 6 juli van 14 tot 16 uur organiseert de Dierenbescherming een online Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag. Tijdens deze bijeenkomst brengen we mooie ontwikkelingen van het afgelopen jaar onder de aandacht, en bespreken we actuele onderwerpen. Ook worden voor het eerst de Deltaplan Veehouderij Awards uitgereikt. Met deze prijzen zetten we koplopers in het zonnetje, en willen we anderen inspireren stappen te zetten naar een diergerichte, duurzame veehouderij.

Inspiratiemiddag

Meld je hier alvast aan voor de inspiratiemiddag.

Tijdens deze middag gaan we in een afwisselend programma in gesprek met verschillende stakeholders. Rode draad zijn de vier transitiepaden uit het Deltaplan Veehouderij:

1. Diervriendelijke en integraal duurzame veehouderij
Dieren zijn sterk en weerbaar en kunnen hun natuurlijke gedrag vertonen. Ze gaan zo min mogelijk op transport en elk dier krijgt toegang tot een uitloop of wei.

2. Van verspillende carnivoren naar waarderende omnivoren
Consumenten hebben hun consumptie van dierlijke producten fors gereduceerd en ze betalen de echte en faire prijs voor vlees, zuivel en eieren. Duurzaam voedsel wordt meer gewaardeerd en minder verspild.

3. Vernieuwende verbindingen tussen productie en consumptie
De veehouderij werkt in korte vaste ketens. Dit zorgt voor betere afspraken, eerlijke prijzen voor de boer en meer transparantie.

4. Kwaliteitsproductie voor een zelfvoorzienende regio
De veehouderij produceert integraal duurzame meerwaardeproducten voor de Noordwest-Europese markt.

Op de hoogte blijven van de Inspiratiemiddag en ander nieuws? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Deltaplan Veehouderij Awards

Op 6 juli reikt de Dierenbescherming voor het eerst de Deltaplan Veehouderij Awards uit aan koplopers op de vier transitiepaden van het Deltaplan Veehouderij. De inschrijvingen hiervoor zijn nu geopend. Per transitiepad kiest een vakjury uit alle inzendingen drie genomineerden, en vervolgens één winnaar. Denk je zelf in aanmerking te komen voor een award of ken je iemand die zich hiervoor op zou moeten geven? Geef jezelf of een ander dan nu hier op (deadline 23 mei).

Initiatieven / innovaties moeten om in aanmerking te komen voor nominatie:

– Bijdragen aan de doelen van het Deltaplan Veehouderij;
– Onderscheidend zijn, en inspirerend voor andere stakeholders;
– (In potentie) veel impact hebben;
– Bij voorkeur zo recent mogelijk zijn;
– Bij voorkeur al in de praktijk gebracht zijn.

Denk bijvoorbeeld aan vernieuwende aanpassingen in stallen of slachthuizen die leiden tot een beter dierenwelzijn, nieuwe vormen van duurzame financiering, ketens die samen werken aan verduurzaming, initiatieven rondom voedselverspilling of meer plantaardig eten, bedrijven die lokaal kringlopen sluiten, etc. Altijd met als doel om een stap te zetten richting een diergerichte, duurzame veehouderij.

De winnaars mogen zich Deltaplan Veehouderij Winnaar 2021 noemen, en ontvangen uiteraard een mooie award. Daarnaast wordt van iedere winnaar een kort professioneel filmpje gemaakt, waarin hun initiatief / innovatie wordt uitgelegd. De winnaars kunnen deze filmpjes vervolgens zelf gebruiken in hun communicatie.

Meld je hier dus alvast aan voor de bijeenkomst, en stel je hier uiterlijk 23 mei kandidaat voor de awards. Tot 6 juli!

Meer nieuws

10 maart 2021

Schouten steunt idee over Europees welzijnslabel

Het ministerie van LNV werkt samen met de Dierenbescherming en LTO aan het opzetten van een pilot voor een Europees framework voor het ordenen van dierenwelzijnslabels en claims.

Lees meer

13 oktober 2021

Strijd voor beter dierenwelzijn in Europa

De Europese dierenwelzijnswetgeving wordt de komende jaren herzien. Dit biedt kansen voor dieren in de vee-industrie.

Lees meer

11 oktober 2021

Eindelijk overheidsmaatregelen tegen stalbranden

Twee jaar geleden schreven we nog dat een stok achter de deur van de overheid zélf hard nodig was bij een adequate aanpak van stalbranden en nu is het dan eindelijk zover: er komen nieuwe regels.

Lees meer

12 februari 2021

Lichamelijke ingreep hanen hopelijk snel verleden tijd

Er lijkt een oplossing nabij voor de vaderdieren van langzamer groeiende vleeskuikens, al is er wel aanvullend onderzoek nodig.

Lees meer

24 maart 2021

Onderzoeksraad bepleit betere aanpak stalbranden

De Dierenbescherming is het eens met de conclusie dat het terugdringen van stalbranden stokt en de overheid het voortouw moet nemen om tot brandveiligere stallen te komen.

Lees meer

21 september 2021

Eenzijdig beleid staat verduurzaming veehouderij in de weg

De landbouwbegroting is te eenzijdig gericht op het terugdringen van stikstof en broeikasgassen. Dat is niet alleen gevaarlijk voor het dierenwelzijn, maar ook voor de positie van de boer.

Lees meer

25 januari 2021

Betere monitoring dierenwelzijn in slachthuizen

Om misstanden in slachterijen beter te identificeren en vervolgens te corrigeren, is bij Vion een innovatief en effectief camerasysteem geïmplementeerd.

Lees meer

15 april 2021

Supermarkten stappen over op 1 ster kip

Albert Heijn, Lidl, Jumbo en PLUS gaan vanaf 2023 alleen nog kip met het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming verkopen. De Dierenbescherming is enorm blij met deze stap.

Lees meer

2 juni 2021

Nominaties Deltaplan Veehouderij Awards bekend

De twaalf genomineerden voor de allereerste Deltaplan Veehouderij Awards zijn bekend. De winnaars worden dinsdag 6 juli bekend gemaakt tijdens de Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag.

Lees meer

29 maart 2021

Stap richting einde aan doden van eendagshaantjes

Het bedrijf In Ovo maakte vandaag bekend een machine voor geslachtsbepaling van embryo’s in het ei, in de praktijk te hebben gebracht. De Dierenbescherming juicht dit toe.

Lees meer

6 juli 2021

Winnaars Deltaplan Veehouderij Awards

De VrijLevenStal, Wroetvarken, veevoerbedrijf Nijsen en het biologische melkveebedrijf De Nieuwenburgt zijn de winnaars van de eerste Deltaplan Veehouderij Awards.

Lees meer

24 juni 2021

Programma Deltaplan Veehouderij Inspiratiemiddag

De middag heeft een positieve insteek, met onder andere de uitreiking van de Deltaplan Veehouderij Awards.

Lees meer
Thanks! Succesvol ingeschreven.